GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Areał uprawy odmian GM na świecie w 2016 osiągn...
  • 2017-05-09

  Areał uprawy odmian GM na świecie w 2016 osiągnął wzrost do 185.1 mln ha

  Pekin (4 maja 2017 r.) - Organizacja ISAAA (The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) opublikowała doroczny raport pokazujący 110-krotny wzrost wykorzystania zielonej biotechnologii na świecie po zaledwie 21 latach od komercjalizacji - z 1,7 mln ha w 1996 r. do 185,1 mln haw 2016 r. Raport ISAAA, „Globalny status skomercjalizowanych odmian Biotechnologicznych/GM: 2016” pokazuje też długotrwałe korzyści dla rolników w krajach tak rozwijających się jak i wysoko rozwiniętych wynikające ze stosowania upraw biotechnologicznych. Pokazuje również korzyści dla konsumentów z nowo zatwierdzonych i skomercjalizowanych odmian.

   

  „Odmiany biotechnologiczne stały się istotnym agro-zasobem dla rolników na całym świecie ze względu na ogromne korzyści wynikające z poprawy wydajności i rentowności uprawy jak i korzyści dla środowiska”, powiedziała Paul S. Teng, przewodnicząca zarządu ISAAA. „Dzięki autoryzacji i uprawie nowo skomercjalizowanych odmian GM ziemniaków i jabłek, konsumenci zaczęli bezpośrednio korzystać z produktów biotechnologii, które się szybko nie psują lub nie zostaną uszkodzone. To z kolei może znacząco zmniejszyć ilość zepsutej i marnowanej żywności jak i kosztów jej dystrybucji”.

   

  Inne korzyści ze stosowania odmian biotechnologicznych jak informuje ISAAA to: zmniejszenie emisji CO2 do środowiska, odpowiadające usunięciu około 12 mln samochodów z dróg; zachowanie różnorodności biologicznej poprzez zmniejszenie areałów uprawnych o 19,4 mln ha. W 2015 r.; zanotowano zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez 19% redukcję stosowania herbicydów i insektycydów[i]. Ponadto w krajach rozwijających się uprawa odmian GM pomogła zmniejszyć głód poprzez zwiększenie dochodów dla 18 mln małych rolników i ich rodzin, przynosząc poprawę stabilności finansowej dla ponad 65 mln osób.

   

  „Biotechnologia jest jednym z narzędzi niezbędnych do pomagania rolnikom w zwiększaniu ilości pozyskania pożywienia z mniejszego areału rolnego” wyjaśnia Randy Hautea koordynator ISAAA. „Jednakże korzyści płynące z odmian GM mogą być jedynie wtedy, gdy rolnicy będą mogli kupić i uprawiać takie odmiany, oczywiście po wcześniejszej ocenie naukowej i procesie jej autoryzacji”.

   

  W związku z rosnącą ilością autoryzowanych i komercjalizowanych odmian GM, które mogą być wykorzystane przez rolników, ISAAA spodziewa się, że poziom adaptacji takich odmian będzie nadal rosnąć z korzyścią dla rolników w krajach rozwijających się. Na przykład w krajach afrykańskich, gdzie procesy autoryzacji stwarzają bariery dla wprowadzania GMO, wzrost jest także zauważalny. W 2016 r. RPA i Sudan zwiększyły uprawę kukurydzy, soi i bawełny GM z 2,29 mln ha w 2015 r. do 2,66 mln ha. W innych częściach kontynentu pojawiła się nowa fala akceptacji dla tej technologii: Kenia, Malawi, Nigeria, Etiopia, Ghana, Nigeria, Suazi i Uganda poczyniły postępy w zakresie przeglądu przepisów i procesów komercjalizacji odmian biotechnologicznych.

   

  „Pomimo długiej historii barier regulacyjnych afrykańscy rolnicy nadal wprowadzają odmiany biotechnologiczne ze względu na stabilność i wydajność tych odmian” powiedział Hautea. „W miarę, jak kolejne kraje zrewidują przepisy dotyczące upraw, takich roślin jak banany, fasola czarne oczko i sorgo, uprawy biotechnologiczne w Afryce i innych regionach nadal będą rosły”.

   

  Również w 2016 r. Brazylia zwiększyła obszar uprawy kukurydzy, soi, bawełny i rzepaku GM o 11% - utrzymując pozycję drugiego co do wielkości producenta upraw biotechnologicznych po Stanach Zjednoczonych. W Brazylii uprawia się 32,7 mln ha. soi GM z 91,4 mln ha światowej uprawy.

   

  W 2016 r. ISAAA odnotowała również poprawę komercjalizacji i uprawy owoców i warzyw GM, które dają bezpośrednie korzyści konsumentom. Wśród nich wymienić można ziemniaki Innate ™ Russet Burbank Gen 2, które zostały autoryzowane przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do obrotu w Stanach Zjednoczonych oraz ziemniaki marki Simplot Gen 1 White Russet ™, które zostały zatwierdzone przez Kanadyjską Agencję Zdrowia do obrotu w Kanadzie. Te odmiany ziemniaków GM mają niższy poziom asparaginy, co zmniejsza powstawanie akrylamidu podczas gotowania w wysokiej temperaturze. Ponadto w 2016 r. do obrotu trafiły jabłka Arctic®, które zostały zebrane w zimie i są sprzedawane w sklepach z artykułami spożywczymi w USA od 2017 r.

  Dodatkowe informacje z raportu z 2016 roku ISAAA:

  • Światowa powierzchnia areału odmian GM w 2016 r. wzrosła do 185,1 mln ha w porównaniu z 179,7 mln ha w 2015 r. kiedy to areał upraw spadł z poziomu 181,5 mln ha w 2014 r.
  • W 2016 r. łącznie 26 krajów, w tym 19 rozwijających się i 7 państw rozwiniętych wykorzystywało odmiany biotechnologiczne. Kraje rozwijające uprawiało 54% odmian GM, zaś rozwinięte 46%.
  • Osiem krajów w Azji i na Pacyfiku, w tym Chiny i Indie, w 2016 r. uprawiało 18,6 mln ha odmian GM.
  • 10 krajów Ameryki Łacińskiej, w tym Paragwaj i Urugwaj, w 2016 r. łącznie uprawiało 80 mln ha odmian GM.
  • W 2016 r. czołówka krajów uprawiających rośliny GM to Stany Zjednoczone, Brazylia, Argentyna, Kanada i Indie. Łącznie te pięć krajów uprawia 91% światowego areału odmian GM.
  • Cztery kraje w Europie - Hiszpania, Portugalia, Republika Czeska i Słowacja - w 2016 r. uprawiało 136 000 ha odmian GM kukurydzy, co oznacza wzrost o 17% w stosunku do 2015 r. i odzwierciedla potrzebę UE na stosowanie kukurydzy odpornej na insekty.
  • Rośliny GM mające wiele cech stanowiły 41% powierzchni światowego areału, zaraz po odmianach o większej tolerancji na herbicydy - 47%.
  • Odmiany soi GM stanowiły 50% światowego areału upraw biotechnologicznych. Patrząc przez pryzmat światowego areału uprawy to soja GM stanowiła 78% całej uprawy soi, bawełna GM 64%, kukurydza 26%, a rzepak 24%.
  • Kraje, w których udział soi GM wynosi ponad 90% to: USA, Brazylia, Argentyna, Kanada, Republika Południowej Afryki i Urugwaj; kukurydzy GM jest bliski lub wynosi ponad 90% to USA, Brazylia, Argentyna, Kanada, Republika Południowej Afryki i Urugwaj; bawełny GM wynosi ponad 90% to USA, Argentyna, Indie, Chiny, Pakistan, Afryka Południowa, Meksyk, Australia i Birma; rzepaku GM wynosi ponad 90% to USA i Kanada.

  KONIEC

  Źródło: www.isaaa.org.

   

  Krótko o ISAAA:

  Organizacja ISAAA (The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) jest organizacją non-profit z międzynarodową siecią centrów mających przyczynić się do złagodzenia głodu i ubóstwa poprzez dzielenie się wiedzą i zastosowaniami biotechnologii upraw. Clive James, emerytowany prezes i założyciel ISAAA, żył i pracował przez ostatnie 30 lat w krajach rozwijających się w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce, poświęcając swoje wysiłki na rzecz badań i rozwoju rolnictwa, koncentrując się na biotechnologii upraw i globalnym bezpieczeństwie żywieniowym.  [i] Brookes and Barfoot, 2017, Forthcoming

  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms