GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Plenish® Soja Wysokooleinowa - Pozytywne Głosowa...
  • 2014-04-23

  Plenish® Soja Wysokooleinowa - Pozytywne Głosowanie w celu dopuszczenia do importu i stosowania w żywności i paszach

  Głosowanie mające zdecydować o dopuszczeniu Plenish® wysokooleinowych odmian soi do importu, przetwarzania i stosowania w żywności i paszach na podstawie Rozporządzenia 1829/2003 odbędzie się w ramach stałego Komitetu UE ds. Łańcucha Żywnościowego. Dokumentacja techniczno-naukowa (Ref: EFSA-GMO-NL-2007-45), przedłożona przez Pioneer Hi-Bred International, Inc., należący do DuPont została pozytywnie zaopiniowana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

  • Plenish® Soja Wysokooleinowa jest pierwszą biotechnologicznie ulepszoną soją, z której odnoszą korzyści wszyscy uczestnicy łańcucha żywnościowego – od rolników po konsumentów.
  • Plenish® Soja Wysokooleinowa zapewnia szersze korzyści żywieniowe niż jakikolwiek dostępny obecnie na rynku olej sojowy i zawiera ponad 75% kwasu oleinowego, co zdecydowanie zwiększa stabilność oleju.
  • Plenish® Soja Wysokooleinowa jest zrównoważoną, przyjazną środowisku naturalnemu alternatywą dla produktów opartych na bazie ropy naftowej.

   

  Dopuszczenie na rynek Unii Europejskiej Plenish® Soi Wysokooleinowej jest wskazane ze względu na:

  1. Plenish® Soja Wysokooleinowa uzyskała pozytywna opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.
  2. Plenish® Wysokooleinowy olej sojowy jest zdrowszą alternatywą dla konsumentów:
  • 0g tłuszczów trans.
  • Mniej tłuszczów nasyconych (20% mniej niż w standardowym oleju sojowym; 75 % mniej niż w oleju palmowym).
  • Wysoka zawartość zdrowych dla układu krwionośnego jednonienasyconych tłuszczów (ponad 75% zawartości kwasu oleinowego lub kwasów Omega-9, podobnie jak w oliwie z oliwek).
  1. Plenish® Wysokooleinowy olej sojowy dostarcza korzyści funkcjonalnych dla przemysłu spożywczego
  • Plenish® Wysokooleinowy olej sojowy zapewnia większą funkcjonalność i stabilność podczas produkcji i przygotowania żywności:
  • Najwyższa zawartość kwasu oleinowego wśród dostępnych odmian soi pozwalająca na zwiększoną funkcjonalność.
  • Większa stabilność cieplna podczas smażenia.
  • Przedłużona trwałość pakowanych produktów spożywczych.
  • Zmniejszone zanieczyszczenie urządzeń produkcyjnych produktami polimeryzacji.
  • Większa elastyczność zastosowań, idealny do przygotowywania mieszanek olejowych zgodnie z potrzebami klientów.
  1. Plenish® Soja Wysokooleinowa oferuje korzyści dla rolników
  • Atrakcyjny bodziec ekonomiczny ze względu na wyższą wartość rynkową ziarna Wysokooleinowej Soi Plenish®.
  • Wyższe plony ze względu na wprowadzenie cechy Plenish® do wysokoplennych odmian soi firmy Pioneer®.
  1. Plenish® Soja Wysokooleinowa już została dopuszczona do stosowania na 94% amerykańskich rynków eksportowych m.in. (Chiny, Kanada, Meksyk, etc.) z wyjątkiem rynku UE.
  • Import produktów sojowych przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności dużych sektorów europejskiego przemysłu spożywczego, które opierają się na wysokooleinowym oleju sojowym, jako alternatywie dla tańszych rozwiązań zawierających tłuszcze trans.
  • Dopuszczenie Plenish® na rynek europejski pozwoli również uniknąć zakłóceń w handlu z krajami, produkującymi już Soję Wysokooleinową Plenish®.
  1. W roku 2014 firmy stanowiące ok. 70% amerykańskich zdolności przetwórczych soi będą używały ziarna odmian Plenish® Soja Wysokooleinowa. Wśród nich są takie firmy jak Bunge, ADM i Cargill.
  2. Kraje Członkowskie UE są odpowiedzialne za sprawność i skuteczność działania systemu dopuszczania produktów na rynek, który same ustanowiły:
  • Kraje Członkowskie UE zgodziły się na system dopuszczania na rynek europejski nowych produktów biotechnologicznych, w tym również na ramy czasowe, w jakich ma on się odbywać.
  • Kraje Członkowskie UE powinny pozytywnie głosować za dopuszczeniem nowych produktów biotechnologicznych, jeśli uzyskały one pozytywną opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), niezależnej instytucji naukowej UE.
  • Jeśli produkt został uznany za bezpieczny uzyskując pozytywną opinię EFSA, wszelkie opóźnienia w dopuszczeniu produktu na rynek zwiększają ryzyko wystąpienia zakłóceń w handlu - jest to wystarczający powód, dla którego Komisja Europejska wzywa Kraje Członkowskie do pozytywnego głosowania.
  • Unia Europejska ma prawny obowiązek, w stosunku do siebie, konsumentów, rolników i partnerów handlowych przestrzegania znowelizowanego prawa w zakresie biotechnologii i wspierania dopuszczenia na rynek bezpiecznych produktów biotechnologii rolniczej na swoim terytorium.

   

  PRODUKTY POCHODZĄCE ZWYSOKOOLEINOWEJ SOI PLENISH® BĘDĄ OZNAKOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ W TYM ZAKRESIE, ZAPEWNIAJĄC KONSUMENTOM PRAWO DO INFORMACJI I WYBORU.

   

  Plenish® Soja Wysokooleinowa uzyskała pozytywną opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

  W grudniu 2013 roku, po wnikliwej i szczegółowej ocenie wszystkich badań dotyczących Plenish® Soi Wysokooleinowej, Panel Naukowy ds. GMO stwierdził:

   

  "że dostępne informacje na temat soi 305423 rozwiązują problemy przedstawione w Przewodniku Panelu ds. GMO EFSA, jak również w pytaniach i komentarzach przedstawionych przez kraje członkowskie UE oraz, że soja 305423 jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik oraz, że nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko naturalne w zakresie przedstawionym we wniosku "

  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3499.htm

   

  Ponadto, w procesie powstawania Wysokooleinowej Soi Plenish® nie stosowano markerowych genów odporności na antybiotyki (ARMs). W związku z powyższym oraz dlatego, że produkt ten spełnia wszystkie wymagania powinien być dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej bez zbędnej zwłoki.

   

  Plenish® Soja Wysokooleinowa jest źródłem zdrowszego oleju sojowego:

  Plenish® Soja Wysokooleinowa ma ogromny potencjał niesienia korzyści zarówno dla konsumentów europejskich jak i producentów żywności poprzez zerową zawartość tłuszczów trans.

   

  Dieta zdrowych społeczeństw charakteryzuje się zróżnicowanymi poziomami spożycia tłuszczu oraz minimalnym poziomem konsumpcji tłuszczy trans pochodzenia przemysłowego, małymi ilościami nasyconych kwasów tłuszczowych oraz relatywnie wysokimi ilościami jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA).[1]

   

  Zalecenia żywieniowe większości krajów Unii Europejskiej zachęcają do zmniejszenia konsumpcji nasyconych kwasów tłuszczowych i tłuszczy trans[2]. Szereg problemów zdrowia publicznego w UE takich jak otyłość, choroby układu krążenia, cukrzyca czy choroby nowotworowe związane są z nieodpowiednią dietą i stylem życia.

   

  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził ostatnio, że:

   

  „Znaczne spożycie kwasów tłuszczowych trans uznawane jest za przyczynę zwiększonego ryzyka choroby wieńcowej” oraz „Panel stwierdza, że spożycie kwasów tłuszczowych trans (TFA) powinno być jak najniższe w odpowiednio dobranej pod względem odżywczym diecie” [3]

   

  Szacuje się, że światowe zużycie olejów roślinnych wzrośnie o 20% do roku 2020, ze względu na wzrost liczby ludzi na świecie, rozwój ekonomiczny I energetyczny. Z tego też względu należy szukać rozwiązań zdrowszych i bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu.

   

  Plenish® Wysokooleinowy olej sojowy dostarcza korzyści funkcjonalnych dla przemysłu spożywczego:

   

  Ostatnio wiele segmentów branży spożywczej zaczęło stosować nisko linolenowy olej sojowy lub inne oleje roślinne. Zmiany te w większości były wprowadzane przez producentów żywności dążących do wyeliminowania częściowej hydrogenacji (uwodornienia), procesu, który zwiększa stabilność oleju i wydłuża okres przydatności produktów pakowanych, ale niestety powoduje powstawanie tłuszczy trans, niekorzystnych dla naszego zdrowia.

   

  Plenish® Wysokooleinowy olej sojowy oferuje rozwiązanie problemu z tłuszczami trans.

  • Wysoka zawartość kwasu oleinowego powoduje bardzo dobrą stabilność oleju, eliminując konieczność stosowania częściowej hydrogenacji (uwodornienia).
  • 20% mniej nasyconych kwasów tłuszczowych, zwiększona zawartość kwasów jednonienasyconych oraz niska zawartość kwasu linolenowego zapewniają korzyści konsumentom.

   

  Mniejsze odkładanie się = Czystsze restauracje