GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Unia dopuściła minimalną domieszkę nieautoryzo...
  • 2011-07-15

  Unia dopuściła minimalną domieszkę nieautoryzowanego GMO w importowanych paszach.

  Dzisiaj weszło w życie Rozporządzenie Komisji nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło.
   
  Nowe przepisy dopuszczają import na teren Unii Europejskiej pasz zawierających domieszkę 0,1% materiału genetycznie zmodyfikowanego. Zasada ta dotyczy GMO już dopuszczonego w UE, oczekującego na takie zezwolenie lub dla którego zezwolenie wygasło. Zagadnienie to dotyczy głównie soi wykorzystywanej do produkcji pasz, której Unia Europejska importuje rocznie kilkanaście milionów ton. Import soi głównie z USA, Argentyny i Brazylii zaspokaja ponad 70% unijnego zapotrzebowania na pasze białkowe. We wszystkich trzech wymienionych krajach uprawia się głównie soję genetycznie zmodyfikowaną – proporcje dotyczące udziału soi GM w ogólnych uprawach tej rośliny w 2009 roku wynoszą odpowiednio 91% w USA, 99% w Argentynie i 69% w Brazylii. Te proporcje wzrastają corocznie w związku z korzyściami osiąganymi przez rolników uprawiających genetycznie zmodyfikowane odmiany soi.
  Dotychczas w Unii Europejskiej obowiązywała zasada „zero tolerancji” dla obecności nieautoryzowanego GMO w importowanych paszach. Każdy statek z ładunkiem materiałów paszowych, w którym stwierdzono minimalne zanieczyszczenie niedozwolonym w Unii materiałem GMO, musiał zawrócić. Przy czym w wielu przypadkach w ładunkach wykryto jedynie śladowe ilości GMO, które często znalazły się tam przypadkowo i były pozostałością po innych transportowanych towarach. Nowe przepisy pozwolą na dostawy na teren UE pasz zawierających minimalne ilości nieautoryzowanego GMO, co pozwoli na zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw pasz dla zwierząt.
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms