GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Komentarze do debaty w Parlamencie Europejskim na ...
  • 2011-07-05

  Komentarze do debaty w Parlamencie Europejskim na temat przepisów w sprawie upraw GMO

  Debata w Parlamencie Europejskim na temat propozycji nowych przepisów w zakresie upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin pokazała jak trudno jest rozszerzyć kompetencje państw członkowskich w zakresie podejmowania decyzji o dopuszczeniu lub zakazie uprawy roślin GMO, jednocześnie przestrzegając unijnego systemu podejmowania decyzji opartego na wynikach badań naukowych.
   
  EuropaBio i GBE Polska popiera koncepcję przewodniczącego Komisji J.M. Barroso, w której, po przeprowadzeniu wszechstronnej oceny bezpieczeństwa na poziomie unijnym, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru dotyczącego upraw GMO. Jednak debata w Parlamencie uwydatniła prawne problemy związane z wprowadzaniem zakazów dotyczących produktów, których bezpieczeństwo zostało potwierdzone w odpowiednich badaniach naukowych. EuropaBio popiera wprowadzenie regulacji prawnych na podstawie dowodów naukowych potwierdzających bezpieczeństwo konkretnych odmian roślin GM. Bardzo surowy unijny proces autoryzacji gwarantuje, że genetycznie zmodyfikowane odmiany roślin mogą być dopuszczone do uprawy jedynie wtedy, gdy po przeprowadzeniu gruntownej oceny zostanie wykazane ich całkowite bezpieczeństwo dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. Po ponad 20 latach przeprowadzania ocen ryzyka i ponad 2 trylionach skonsumowanych posiłków zawierających genetycznie modyfikowane składniki bez nawet jednego potwierdzonego przypadku szkodliwości tych produktów, uzasadniona jest pewność, co do bezpieczeństwa tej technologii.
   
  Dyrektor ds. Biotechnologii Rolniczej EuropaBio Carel du Marchie Sarvaas wyjaśnia: „Debata pokazała bardzo wyraźnie jak bardzo upolityczniono decyzje, które powinny być podejmowanie na podstawie badań naukowych. Jeśli państwa członkowskie będą mogły podważyć system zatwierdzania produktów z powodu preferencji politycznych, bez żadnych naukowych dowodów, to w rezultacie wzrośnie niepewność i zmniejszy się wybór bezpiecznych technologii, które mogą być stosowane przez rolników. To przykre widzieć jak takie polityczne głosowanie przekształca Europę w naukowe muzeum zamiast w gospodarczą siłę napędową kierowaną przez innowację, szczególnie w czasach, gdy cały świat zmaga się z problemem wyżywienia wzrastającej liczby jego mieszkańców.”
   
  Z powodu przedłużających się procesów zatwierdzania do uprawy nowych odmian genetycznie zmodyfikowanych roślin Europa traci szansę uzyskania korzyści płynących z tych upraw. Ostatnie opracowanie naukowców z Uniwersytetu w Reading w Wielkiej Brytanii (Park, et al. 2011) pokazało, że europejscy rolnicy tracą przychody w wysokości od 443 do 929 milionów euro każdego roku z powodu braku możliwości wyboru i uprawy dostępnych odmian roślin GM.
  „Mając na uwadze przyszłe wyzwania związane z globalizacją, zmianami klimatu, bezpieczeństwem żywności oraz ubywaniem zasobów naturalnych, wielu decydentów odmawia rolnikom możliwości stosowania nowoczesnych technologii dostępnych dla rolników spoza Unii, a które pomagają w uporaniu się z wymienionymi wyzwaniami” powiedział Carel du Marchie Sarvaas.
   
  Parlament Europejski głosował dzisiaj podczas pierwszego czytania nad propozycją Komisji Europejskiej. To głosowanie jest pierwszym krokiem w procedurze decyzyjnej. Kolejnym będzie dyskusja na forum Rady UE pomiędzy rządami krajów członkowskich.
   
   
  Źródła i dodatkowe dokumenty:
   
  2011)
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms