GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Raport ISAAA: Wzrost powierzchni upraw roślin mod...
  • 2011-02-23

  Raport ISAAA: Wzrost powierzchni upraw roślin modyfikowanych genetycznie w 2010 roku

  Raport ISAAA: Wzrost powierzchni upraw roślin modyfikowanych genetycznie w 2010 roku.
   
   
              Na świecie wzrasta areał upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin. Fakt ten został potwierdzony przez organizację ISAAA w corocznym raporcie zatytułowanym: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops.
              W 2010 roku ponad 15 milionów rolników z 29 krajów uprawiało rośliny genetycznie zmodyfikowane na powierzchni 148 milionów hektarów. W porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wzrost o 10% (dane te w ubiegłym roku wynosiły 14 milionów rolników uprawiających GMO na powierzchni 134 mln ha). Należy podkreślić, że ok. 90 % (14 spośród 15 milionów) rolników uprawiających rośliny genetycznie zmodyfikowane stanowili właściciele małych i niezamożnych gospodarstw z krajów rozwijających się. Niespotykany 87-krotny wzrost areału upraw w latach 1996-2010 czyni z agrobiotechnologii najszybciej rozwijającą się technologię w historii nowoczesnego rolnictwa.
              W raporcie przedstawiono również wpływ upraw biotechnologicznych na zrównoważony rozwój m.in. w zakresie zmniejszenia wpływu rolnictwa na środowisko naturalne oraz łagodzenia zmian klimatycznych związanych z emisją gazów cieplarnianych. Uprawa genetycznie zmodyfikowanych roślin przyczyniła się w latach 1996-2009 do zmniejszenia zużycia pestycydów o 393 mln kg (8, 8%) Dzięki zmniejszeniu liczby wykonywanych oprysków, a także ogólnej liczby wykonywanych zabiegów, uprawa tych roślin przyczyniła się do redukcji emisji dwutlenku węgla o blisko 18 mld kg - odpowiada to usunięciu blisko 8 mln samochodów z naszych dróg.
              W Unii Europejskiej dopuszczone do uprawy są dwie rośliny GM: kukurydza z genem Bt oraz ziemniak Amflora. Uprawy tych roślin są prowadzone w 8 krajach członkowskich, są to: Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia i Szwecja. Szacuje się, że uprawy kukurydzy Bt zajmują w Europie powierzchnię ponad 91 tys, hektarów. W Polsce kukurydza Bt jest uprawiana na powierzchni około 3000 hektarów.
   
  Więcej informacji w raporcie dostępnym na stronie Międzynarodowego Instytutu Propagowania Upraw Biotechnologicznych ISAAA:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms