GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>93% hiszpańskich rolników będzie kontynuować u...
  • 2011-02-03

  93% hiszpańskich rolników będzie kontynuować uprawę genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy w 2011 roku

  93% hiszpańskich rolników będzie kontynuować uprawę genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy w 2011 roku.
   
  Żaden z pytanych rolników nie miał problemów ze sprzedażą swoich plonów. Nie było również problemów związanych z koegzystencją z tradycyjnymi uprawami.
   
  Madryt (Hiszpania), 10.01.2011. W ostatnim sondażu przeprowadzonym przez Markin dla Fundacji Antama pt. „Uprawa kukurydzy Bt w Hiszpanii” 93% hiszpańskich rolników, którzy uprawiali kukurydzę Bt w 2010 roku, deklaruje kontynuowanie upraw w następnym roku, a 6% jest niezdecydowanych. Badania, opublikowane w listopadzie 2010 roku, skupiają się na opinii hiszpańskich rolników zarówno tych, którzy uprawiali kukurydzę Bt jak i tych, którzy takich upraw nie prowadzili. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2010 roku. Wzięło w nim udział 200 rolników z Katalonii i Aragonii. 
   
  Rolnicy, którzy uprawiali kukurydzę Bt
  Rolnicy, którzy uprawiali kukurydzę Bt w 2010 roku stwierdzili, że byli „bardzo zadowoleni” (79%) lub „całkiem zadowoleni” (21%) z uprawy tej odmiany. 99% respondentów uważa, że nasiona transgenicznej odmiany kukurydzy mają dobry stosunek ceny do uzyskanych rezultatów uprawy..
  Główną korzyścią wskazywaną przez rolników było efektywne zabezpieczenie upraw przed szkodnikiem: omacnicą prosowianką (98%). Zaznaczali również brak opadania kolb i wylegania całych roślin (48%), łatwość uprawy (44%), wysokie plony oraz silne i zdrowe rośliny (41%) jak również wyższą opłacalność (33%).
  Natomiast, jeśli chodzi o główną wadę tego typu upraw respondenci wskazywali na fakt, że muszą utrzymywać również pasy konwencjonalnych odmian kukurydzy (25%), podczas gdy 65% przyznało, że nie widzi większych problemów w uprawie tej kukurydzy – 11% więcej niż w roku 2009.
  Żaden z respondentów nie miał problemu ze sprzedażą kukurydzy w 2010 roku. 93% rolników zostało zobligowanych do podania informacji ustnie lub pisemnie o tym, że kukurydza, którą sprzedają jest genetycznie zmodyfikowana.
   
  Rolnicy, którzy nie uprawiali kukurydzy Bt
  100% rolników, którzy nie uprawiali kukurydzy Bt twierdzi, że wie o takiej technologii. 18% z nich ma o niej przychylną opinię, podczas gdy 6 na 10 twierdzi, że nie ma zdania na jej temat (61%).
  Na pytanie, dlaczego zdecydowaliby się na transgeniczną odmianę kukurydzy zamiast konwencjonalnej, 52% respondentów odpowiedziała, że rolnicy uprawiający kukurydzę Bt mogą być pewni swoich plonów nawet w przypadku licznego występowania omacnicy prosowianki. 92% respondentów przyznało, że ma niewielki problem lub nie ma w ogóle problemu z występowaniem omacnicy prosowianki na swoich polach.
  Żaden z respondentów nie miał problemu ze sprzedażą kukurydzy w 2010 roku. 73% rolników zostało zobligowanych do podania informacji ustnie lub pisemnie o tym, że kukurydza, którą sprzedają nie jest genetycznie zmodyfikowana.
   
  Źródło:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms