GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Komisja Europejska opublikowała rezultaty finanso...
  • 2011-01-07

  Komisja Europejska opublikowała rezultaty finansowanych przez UE badań nad uprawami genetycznie zmodyfikowanych roślin.

  Aby udostępnić informacje o debacie na temat genetycznie zmodyfikowanych organizmów Komisja Europejska opublikowała kompendium pt. „Dekada finansowanych przez UE badań nad GMO”. Książka podsumowuje rezultaty 50 projektów naukowych dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa GMO dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. Projekty przeprowadzone w latach 2001-2010 otrzymały finansowanie z Unii Europejskiej wysokości 200 milionów euro i są częścią 25-letniego programu badań nad GMO.
   
  Komisarz do spraw badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn powiedziała: „Celem tej książki jest wsparcie przejrzystej debaty o GMO opartej na wynikach badań naukowych. Nawiązując do wyników przedstawionych projektów, uprawa GMO może potencjalnie zredukować problem niedożywienia szczególnie w krajach rozwijających się, jak również zwiększyć plony i wspomóc dostosowanie rolnictwa do zmian klimatycznych. Potrzebujemy jednak silnych środków zabezpieczających, aby kontrolować wszelkie potencjalne zagrożenia.”
   
  Publikacja dla naukowców, decydentów i innych zainteresowanych stron
  Ta nowa publikacja ma na celu wsparcie debaty o GMO poprzez rozpowszechnienie wyników przeprowadzonych projektów badawczych wśród naukowców, organów nadzorujących i społeczeństwa. Jest ona kontynuacją poprzednich publikacji dotyczących finansowanych przez Unię Europejską badań nad bezpieczeństwem GMO. Przez ostatnie 25 lat ponad 500 niezależnych grup naukowców było zaangażowane w takie badania.
  Nawiązując do przedstawionych wyników badań, obecnie nie ma naukowych dowodów, które wskazywałyby na większy wpływ GMO na środowisko oraz na bezpieczeństwo żywności i pasz, niż konwencjonalnych roślin i organizmów.
   
  Szeroki zakres tematyki projektów, aby dostarczyć więcej informacji o bezpieczeństwie GMO
  Wiele z projektów badań opisanych w książce zostało zainicjowanych, aby znaleźć odpowiedzi na naukowe pytania w dziedzinach, o których wiadomo, że powodują obawy społeczeństwa związane z potencjalnym wpływem GMO na środowisko i bezpieczeństwo żywności oraz koegzystencję upraw konwencjonalnych i genetycznie zmodyfikowanych.
  Książka zawiera wyniki projektów naukowych dotyczących:
           rozwoju narzędzi analitycznych i metod służących do wykrywania GMO w żywności i paszy (GMOCHIPS, QPCRGMO) – wspieranie unijnych polityk dotyczących znakowania i śledzenia genetycznie modyfikowanej żywności i paszy
            rozwoju nowych sposobów oceny bezpieczeństwa i potencjalnych skutków zdrowotnych, jakie może spowodować żywność GM (ENTRANSFOOD, GMOCARE, SAFOTEST, NOFORISK, GMOBILITY, GMSAFOOD)
            poprawy jakości upraw poprzez genetyczne modyfikacje takie jak odporność na patogeny – od grzybów (EURICE) i wirusów (TRANSVIR) do nicieni (NONEMA)
           wspierania zrównoważonego rozwoju rolnictwa poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania azotu przez rośliny (SUSTAIN)
           zarządzania przepływem genów, transferem genów i koegzystencją upraw konwencjonalnych i genetycznie zmodyfikowanych (ANGEL, TRANSBAC, SIGMEA, CO-EXTRA, TRANSCONTAINER)
            oceny wpływu GMO na bioróżnorodność (BT-BIONOTA, ECOGEN, POTATOCONTROL)
   
  Od 1982 roku Komisja Europejska zainwestowała 300 milionów euro w badania nad bezpieczeństwem GMO.
   
  A decade of EU-funded GMO research (2001-2010)’:
   
  Finansowane przez Komisję Europejską badania nad bezpieczeństwem organizmów genetycznie zmodyfikowanych (1985-2000):
   
   
  Źródło:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms