GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Koegzystencja upraw GMO i konwencjonalnych jest mo...
  • 2010-09-28

  Koegzystencja upraw GMO i konwencjonalnych jest możliwa

  Bruksela, 27 września 2010 r.
   
  Sprawozdanie przedstawione przez komisarza ds. zdrowia i polityki konsumenckiej Johna Dalli'ego podczas obrad Rady ds. Rolnictwa, wskazuje na to, że konkretne środki w zakresie przechowywania i stosowania izolacji przestrzennej mogą ograniczyć lub wręcz zapobiec mieszaniu się kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie (GM) z kukurydzą konwencjonalną i ekologiczną. Wniosek, iż odpowiednie przechowywanie nasion i stosowanie izolacji przestrzennej są najlepszymi sposobami na ograniczenie lub zapobieżenie mieszaniu się upraw, znajduje potwierdzenie w dokumencie dotyczącym najlepszych praktyk, przygotowanym przez Europejskie Biuro ds. Współistnienia Upraw (ECoB) i opublikowanym przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. Rozwiązania alternatywne, takie jak czasowa izolacja (przesuwanie okresów kwitnienia upraw GM w stosunku do innych), stosowane mogą być tylko w niektórych państwach UE mających odpowiednie warunki klimatyczne.
   
  Przedstawiając dziś sprawozdanie podczas obrad Rady ds. Rolnictwa, John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: „Zalecane praktyki opisane w tym ważnym dokumencie mają zastosowanie w ramach nowego, przyjętego w lipcu, podejścia Komisji do współistnienia upraw i upraw GMO. Są one w pełni zgodne z duchem i celem wniosku, który daje państwom członkowskim więcej elastyczności w kwestii zapewniania współistnienia upraw GM, konwencjonalnych i ekologicznych”. Dodał również: „Dokument ten szczegółowo przedstawia szereg niewiążących praktyk, które mają na celu ułatwić państwom członkowskim opracowanie i udoskonalenie ich strategii w zakresie współistnienia upraw zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym."
   
  Najlepsza praktyka
  Dokument dotyczący najlepszych praktyk obejmuje cały proces: od upraw zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy do pierwszego punktu jej sprzedaży. Opisuje trzy rodzaje produktów: ziarna, całe rośliny oraz kukurydzę cukrową. Europejskie Biuro ds. Współistnienia Upraw przeanalizowało potencjalne źródła mieszania się upraw i określiło szereg wspólnie uzgodnionych najlepszych praktyk w zakresie zarządzania rolnictwem, które zapewnią współistnienie upraw, nie naruszając jednocześnie ekonomicznej i agronomicznej wydajności gospodarstw.
  I tak na przykład, jedną z takich praktyk proponowanych przez ECoB jest stosowanie izolacji przestrzennej wynoszącej od 15 do 50 m, tak by ograniczyć zapylanie krzyżowe między kukurydzą zmodyfikowaną i niezmodyfikowaną genetycznieoraz obniżyć zawartość GMO w żywności i paszy konwencjonalnej do poziomu poniżej 0,9% (wartość progowa znakowania). Ograniczanie stopnia mieszania się upraw do jeszcze niższych poziomów (np. do wartości 0,1% – uznawanej za granicę oznaczalności) możliwe jest przy stosowaniu jeszcze większych odległości (od 100 do 500 m).
   
  Fakty i liczby
  W 2009 r. łączna powierzchnia upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie na świecie wyniosła 134 mln hektarów. Najwięcej GMO uprawa się w Stanach Zjednoczonych (48% powierzchni upraw na świecie), Brazylii (16%) i Argentynie (16%). Cztery najważniejsze odmiany upraw, które są modyfikowane genetycznie w celu zwiększenia ich odporności na szkodniki lub tolerancji względem herbicydów, to: nasiona soi (77% powierzchni upraw soi na świecie), bawełna (49% powierzchni upraw bawełny na świecie), kukurydza (26% powierzchni upraw kukurydzy na świecie) oraz rzepak (21% powierzchni upraw rzepaku na świecie). W UE tylko trzy rodzaje GMO zostały dopuszczone do uprawy:
   
  • Dwie odmiany kukurydzy GM, przy czym na terenie UE uprawiana jest tylko odmiana kukurydzy linii Bt odporna na szkodniki (MON810).
  • Jedna odmiana ziemniaka GM (zmodyfikowana genetycznie odmiana ziemniaka skrobiowego, dopuszczona do uprawy w marcu 2010 r.).
   
  Dokument dotyczący najlepszych praktyk dostępny jest na stronie:
   
  Więcej informacji na ten temat:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms