GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Propozycja KE w sprawie uprawy roślin genetycznie...
  • 2010-07-13

  Propozycja KE w sprawie uprawy roślin genetycznie modyfikowanych – stanowisko komisji i stanowisko przemysłu

  Bruksela, 13 lipca 2010 r.
  Państwa członkowskie w pełni odpowiedzialne za uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych na swoim terytorium
   
  Dziś Komisja zaproponowała przyznanie państwom członkowskim swobody w zakresie zezwalania, ograniczania lub zakazywania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium lub jego części. Pozostawiając bez zmian unijny system zatwierdzania GMO na podstawie badań naukowych, przyjęty pakiet zawiera komunikat, nowe zalecenie w sprawie współistnienia upraw GMO z uprawami tradycyjnymi lub ekologicznymi oraz projekt rozporządzenia w sprawie zmiany prawodawstwa w zakresie GMO. W nowym zaleceniu w sprawie współistnienia zapewniono państwom członkowskim większą elastyczność, by uwzględnić lokalne, regionalne i krajowe warunki przy wprowadzaniu środków w sprawie współistnienia. Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, zmienia dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium.
   
  Stanowisko przemysłu
   
  Dzisiejszego popołudnia EuropaBio przedstawiła wstępne stanowisko przemysłu na obwieszczenie Komisarza Dalli’ego o propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej nacjonalizacji pozwoleń na uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych.
  Komentując tę propozycję Sekretarz Generalny EuropaBio Nathalie Moll powiedziała: „EuropaBio przyjęła wcześniejsze zobowiązanie Przewodniczącego Barosso, żeby rozwijać zrównoważoną globalną ekonomię i wyraziła zadowolenie z celu, jaki stawiała sobie Komisja prowadzącego do osiągnięcia innowacji we wszystkich sektorach gospodarki. Ponadto jesteśmy wdzięczni za plan przekazany przez Komisję, którego głównym celem było umożliwienie rozwoju każdego z krajów członkowskich w kwestii upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych we własnym tempie. Centralnym punktem tego planu musi być pozwolenie tym krajom członkowskim i rolnikom z nich pochodzącym, które chcą wykorzystać korzyści pochodzące z uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych,  na zrealizowanie tego celu”.
  W konsekwencji przemysł jest rozczarowany tym, że dzisiejsza propozycja nie odpowiada założeniom wyżej wspomnianego planu oraz faktem, że raczej blokuje niż zezwala na używanie przynoszących korzyści i rygorystycznie zbadanych produktów rolniczej biotechnologii. Wierzymy, że propozycja zostanie dopracowana na podstawie rzetelnych badań naukowych i nie będzie dyskryminować rolników, którzy powinni sami decydować o tym, jakie rośliny chcą uprawiać. Bez uszanowania powyższych zasad, polityka prowadzona w tej sprawie będzie szkodliwa dla ogólnej równowagi i sukcesu Europejskiego sektora rolnego jako całości.
  Dyrektor ds. Biotechnologii Rolniczej EuropaBio Carel du Marchie Sarvaas wyjaśnia: „Te propozycje wydają się dawać swobodę we wprowadzaniu zakazów uprawy bezpiecznych i formalnie zatwierdzonych odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych w każdym kraju lub regionie niezależnie od potrzeb i chęci rolników. W dodatku propozycje te spowodują dalszą niepewność, co do przepisów prawnych u tych rolników, którzy chcą uprawiać genetycznie zmodyfikowane odmiany roślin.  W rezultacie nawet rozważając przyszłość pełną takich globalnych wyzwań jak: zmiany klimatu, problem głodu na świecie i zmniejszanie się zasobów naturalnych, będziemy odmawiać naszym rolnikom możliwości używania nowoczesnych technologii, dostępnych już dla ich kolegów spoza Unii Europejskiej, żeby pomóc im w zmaganiu się z tymi samymi wyzwaniami.
  EuropaBio i jej członkowie deklarują wykorzystanie całego swojego praktycznego doświadczenia w dostarczaniu zrównoważonych i przynoszących korzyści produktów i technologii, dając tym samym europejskim rolnikom i konsumentom większy wybór tego, co uprawiają, kupują i jedzą.
   
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms