GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Komisja Europejska widzi potencjał biotechnologic...
  • 2010-04-20

  Komisja Europejska widzi potencjał biotechnologicznych innowacji

  Komisja Europejska widzi potencjał biotechnologicznych innowacji

   

   

  30 marca 2010r. miało miejsce spotkanie europejskiego komisarza ds. zdrowia i ochrony konsumentów, pana Johna Dalli z przedstawicielami CROPLIFE International.

   

  Przemówienie przedstawiciela Komisji Europejskiej skierowane do przemysłu biotechnologicznego miało wiele optymistycznych akcentów. Nowy Komisarz zdaje się być bardziej otwarty na nowe technologie, bowiem wielokrotnie podkreślał rolę sektora biotechnologicznego, jako nośnika innowacji i jego znaczenie w postępie i dalszym rozwoju Unii Europejskiej. Podkreślał również potrzebę zwiększania inwestycji w tą dziedzinę nauki oraz udostępnianie innowacji społeczeństwu europejskiemu.

   

  Prawdopodobnie, to reakcje opinii publicznej na decyzję zezwalającą na uprawę na terenie Unii Europejskiej ziemniaków odmiany Amflora, skłoniły Komisarza do apelu o dostarczanie wyczerpujących informacji nt. GMO społeczeństwu europejskiemu. Komisarz Dalli mówił także o potrzebie ciągłego poszerzania wiedzy w tematyce GMO. Przedstawiciele CROPLIFE zostali zachęceni do częstszego podejmowania tematu GMO na forum unijnym, tak, by poprawić postrzeganie kwestii odmian genetycznie zmodyfikowanych przez społeczeństwo. Komisarz Dalli zaapelował o współpracę przemysłu z KE we wspólnym osiąganiu wyznaczonych celów i udostępnianiu wiedzy na temat biotechnologicznych innowacji.

   

  W pełni popierając stanowisko nowego Komisarza, przemysł biotechnologiczny winien głośniej mówić o jakości swoich produktów, tak, aby każdy przeciętny europejczyk widział korzyści wynikające z uprawy roślin GMO. Wyraźnie widać jak jest to zaniedbane w naszym kraju, gdzie więcej słyszymy o domniemanej szkodliwości GMO. Prym w rozpowszechnianiu nieprawdziwych, niepotwierdzonych naukowo informacji wiodą organizacje podające się za ekologiczne. Poparcie Komisarza Dalliego dla przemysłu biotechnologicznego jest dla Polski tym ważniejsze teraz, gdy w Parlamencie trwają prace nad nowym projektem ustawy-Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Możemy mieć jedynie nadzieję, że pozytywny stosunek do innowacji biotechnologicznych pana Komisarza przeniesie się na stanowisko polskiego Rządu jak i polskich parlamentarzystów.

   

   

  źródło:

   

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/143&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en%22%3espeech

  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms