GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Stanowisko GBE Polska w sprawie zasad koegzystencj...
  • 2010-01-25

  Stanowisko GBE Polska w sprawie zasad koegzystencji upraw roślin tradycyjnych, ekologicznych oraz genetycznie zmodyfikowanych

  Uważamy, że współistnienie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi powinno być definiowane zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komisję Europejską i polegać na zapewnieniu rolnikom praktycznej możliwości wyboru pomiędzy uprawą roślin tradycyjnych i ekologicznych oraz uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych.

  System autoryzacji produktów GMO w Unii Europejskiej wyraźnie określa, że uprawiać można jedynie te rośliny, które zostały dopuszczone do obrotu z możliwością ich uprawy zgodnie z obowiązującym we Wspólnocie prawem, i które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W związku z tym przy tworzeniu krajowych aktów prawnych regulujących zasady współistnienia upraw nie powinno brać się pod uwagę względów bezpieczeństwa, gdyż te kwestie uregulowane są na etapie wprowadzania produktów do obrotu, natomiast krajowe przepisy powinny umożliwiać rolnikom swobodne funkcjonowanie i odnosić się do aspektów ekonomicznych.

  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms