GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Rząd przyjął projekt ustawy Prawo o organizmach...
  • 2009-10-14

  Rząd przyjął projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

  Rada Ministrów przyjęła 13 października projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, którego głównym zadaniem jest kompleksowa implementacja przepisów wspólnotowych do polskiego prawa oraz uporządkowanie kompetencji nadzorczych i kontrolnych pomiędzy siedmioma inspekcjami, tak aby uszczelnić i zagwarantować skuteczny system nadzoru.  Projekt ustawy był wielokrotnie zmieniany i po trzykrotnych konsultacjach z Komisją Europejską uzyskał wstępną techniczną notyfikację.

   

  Projekt ustawy wprowadza bardzo szczegółowe zasady m.in. prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Nie ma możliwości tworzenia administracyjnych stref wolnych od GMO, ale zgodnie z prawem wspólnotowym strefę taką może ustanowić grupa zainteresowanych rolników na oznaczonym terenie, na okres nie dłuższy niż 5 lat.

   

  GBE Polska opracowało stanowisko przemysłu biotechnologicznego w sprawie projektu ustawy.

  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms