GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Apel ONZ o przeciwdziałaniu zjawisku suszy i pust...
  • 2009-07-06

  Apel ONZ o przeciwdziałaniu zjawisku suszy i pustynnienia obszarów rolnych

  Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-Moon zaapelował do narodów o pomoc w walce z globalną suszą i pustynnieniem obszarów rolnych, poprzez wykorzystanie nauk biologicznych oraz nowoczesnych technologii rolniczych. Nowoczesne technologie roślinne, w tym biotechnologia, pomagają rozwiązać ten problem - stwierdza CropLife International odpowiadając na ten apel.
   
  Nauki biologiczne oraz nowe technologie stanowią istotne rozwiązanie dla zachowania naturalnych zasobów takich jak powierzchnia ziemi i woda. Nauki biologiczne oferują innowacyjne narzędzia niosące pomoc rolnikom na całym świecie, pomagające w sprostaniu trudnym warunkom prowadzenia produkcji rolniczej oraz produkcji żywności w sposób bardziej zrównoważony:
  •          rośliny odporne na suszę i tolerujące wysoki poziom wody pozyskuje się wykorzystując inżynierię genetyczną, a urzędowy proces dopuszczenia do uprawy i obrotu został już oficjalnie rozpoczęty w przypadku kukurydzy odpornej na suszę. Badania prowadzone są również nad stworzeniem roślin tolerujących wzrost poziomu zasolenia gleby. 
  •          CropLife oraz jej członkowie szkolą rolników z wykorzystania technik Zintegrowanej Gospodarki Uprawami (Integrated Crop Management), aby pomóc im w odpowiedzialnym użyciu środków ochrony roślin oraz optymalizacji eksploatacji zasobów naturalnych. Na przykład ilość wody do nawadniania zużytej na jednostkę uzyskanych plonów zmniejszyła się od 20 do 50% w 4 głównych roślinach uprawnych przez okres dwóch dekad[1]*. stosowanie uprawy uproszczonej, które rozpowszechniło się dzięki stosowaniu roślin modyfikowanych genetycznie odpornych na herbicydy, w sposób zdecydowany zmniejsza erozję gleb oraz pomaga zatrzymać wilgoć/wodę w glebie, przyczyniając się również do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do środowiska.
   
  Howard Minigh, Prezes CropLife International powiedział:
  “Przemysł wykorzystujący nauki biologiczne jest zaangażowany w sprostanie kluczowym globalnym wyzwaniom takim jak zmiany klimatu czy bezpieczeństwo żywności. Musimy zwiększyć dwukrotnie albo nawet trzykrotnie produkcję żywności na świecie, przy wykorzystaniu ściśle określonej powierzchni ziemi uprawnej i innych zasobów naturalnych. Możemy sprostać tym wyzwaniom tylko, jeżeli będziemy działać wspólnie”.
   
  Rolnictwo oraz produkcja żywca wykorzystuje około 70% światowych zasobów wody, a wymogi produkcji żywności z roku na rok będą tylko wzrastały. Jak zauważył Ban Ki-Moon niezbędne jest opracowanie strategii badań i rozwoju dla rolnictwa, „odpowiednio dostosowanej i odpowiedzialnie finansowanej”, koordynowanej w ramach sektora produkcji, z jednoczesnym umiejscowieniem rolników w centrum tego rozwiązania.
   
  Pustynnienie i degradacja oraz susza, które już dotknęły około 1/3 powierzchni ziemi zmusiły do migracji ponad 24 milionów ludzi. Przemysł wykorzystujący nauki biologiczne poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii może pomóc w ograniczeniu wpływu rolnictwa na środowisko: chroniąc ziemię, zasoby wody oraz bioróżnorodność poprzez zmniejszenie strat i zwiększenie plonowania z hektara powierzchni rolnej. 
   
  Unia Europejska, która zgodnie z ostatnim raportem PG Economics wykorzystuje jedynie 20% potencjalnych korzyści, jakie wynikają z wykorzystania biotechnologii rolniczej, powinna usprawnić system autoryzujący stosowanie takich rozwiązań. Zarówno instytucje wspólnotowe jak i rządy krajów członkowskich winny zacząć dostrzegać korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie biotechnologii w produkcji roślinnej, przetwórstwie i produkcji żywności, a nie blokować dostęp rolnikom do tych technologii. 
  źródło:

  [1] * Dane zgodne z US agriculture 1987-2007. Zobacz: www.fieldtomarket.org
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms