GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>EFSA ponownie pozytywnie ocenia 2 odmiany kukurydz...
  • 2009-07-02

  EFSA ponownie pozytywnie ocenia 2 odmiany kukurydzy transgenicznej MON810 oraz NK603

  16 czerwca 2009 roku Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności wydał pozytywną opinię dla kukurydzy MON 810, jako bezpiecznej dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zgłoszenie dotyczyło odnowienia autoryzacji i zezwolenie na obrót jako składnik pasz i żywności oraz uprawy odpornej na omacnicę prosowiankę kukurydzy MON810. 27 maja EFSA ponadto wydała pozytywną opinię dla kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej odpornej na glifosat NK603 w celach uprawy, wykorzystania do produkcji żywności i pasz, importu oraz przetwarzania.
   
  Panel ds. GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ocenił powtórnie dane złożone przez firmę Monsanto odpowiadające procedurze ponownej oceny dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Odmiany kukurydzy transgenicznej MON810 i NK603 zostały poddane szczegółowej ocenie uwzględniając charakterystykę molekularną określonego DNA oraz zawartości głównych białek. Przeprowadzono szereg analiz porównawczych dla cech agronomicznych, składu, oceny bezpieczeństwa nowych białek, jakości żywieniowej, alergenności oraz potencjalnej toksyczność pasz i żywności wyprodukowanej z ich udziałem. Dodatkowo przeprowadzono również ocenę wpływu na środowisko naturalne oraz monitoringu po wprowadzeniu na rynek.
   
  W stosunku do obu odmian przeprowadzono liczne badania, jednak wnioski są w obu przypadkach jednoznaczne, obie odmiany są bezpieczne dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego.
   
   
  Źródło:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms