GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Rolnicza biotechnologia może pomóc w walce ze zm...
  • 2009-01-29

  Rolnicza biotechnologia może pomóc w walce ze zmianami klimatu, ale czy Europa to doceni?

  Biotechnologia rolnicza może odgrywać rolę w ambitnym celu obniżenia poziomu emisji dwutlenku węgla, jaki postawiła przed sobą Europa. Zielona biotechnologia może pomóc rolnikom na efektywniejszą adaptację do warunków klimatycznych, jak wynika z danych przekazanych przez Europejskie Stowarzyszenie Bioprzemysłu podczas sesji okrągłego stołu, która odbyła się 27 stycznia 2009 roku w Parlamencie Europejskim.
   
  Jorgo Chatzimarkakis, członek Parlamentu Europejskiego oraz jeden ze mówców okrągłego stołu powiedział: “Rolnicza biotechnologia definitywnie odgrywa ważną rolę w walce przeciwko zmianom klimatu. Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem płynącym z komercyjnej uprawy roślin transgenicznych powinniśmy rozpocząć debatę w Europie na temat: jaki wkład mogą mieć nowe technologie rolnicze w niesienie pomocy rolnikom chcącym sprostać czekającym ich wyzwaniom”.
   
  Wagę tego problemu podkreślają również przedstawiciele organizacji rolników, dla których zmiany klimatu mają olbrzymie znaczenie.
  “Rolnicy muszą reagować na zwiększające się wymogi jakościowe produkcji żywności. Potrzebujemy dostępu do nowych technologii rolniczych, które pomogą nam być konkurencyjnymi. Jednocześnie musimy pamiętać o ochronie naszego środowiska naturalnego, którego jesteśmy częścią” powiedział Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny COPA-COGECA, jeden z prelegentów okrągłego stołu.
   
  Europa chce i potrzebuje sprostać rosnącym wymogom produkcji żywności biorąc pod uwagę wpływ rolnictwa na zmiany klimatu. Biotechnologia rolnicza może przyczyniać się do osiągnięcia tych celów poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, pomoc w adaptacji roślin do warunków glebowych i klimatycznych, oraz uzyskaniu wyższych plonów przy jak najmniejszej eksploatacji środowiska naturalnego. 
   
  Jeśli chcemy wyżywić ludzi oraz dążyć do stworzenia osiągalnej bio-gospodarki musimy wykorzystywać osiągnięcia naukowe oraz technologie, które wspierają rolnictwo” – powiedział Willy De Greef, Sekretarz Generalny EuropaBio. “Europejscy rolnicy muszą mieć przyznane równe prawa w zakresie wyboru uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych. Korzyści płynące z wykorzystania biotechnologii rolniczej mogą być tylko wtedy oceniane jeśli to rolnikom pozostawi się prawo wyboru” podkreślił.
   
  Żródło:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms