GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Francja przegrywa bój o GMO!
  • 2008-12-12

  Francja przegrywa bój o GMO!

  W dniu 11.12.2008 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogłosił wyrok przeciwko Francji, która wprowadziła zakaz uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych na swoim terytorium. Długotrwały brak zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym oraz opór rządu francuskiego przed wykonaniem obowiązków państwa członkowskiego doprowadziły  do nałożenia kary w postaci opłaty ryczałtowej w wysokości 10 000 000 EURO.
  Francja została oskarżona o niewykonanie wyroku Trybunału z dnia 15 lipca 2004 (Komisja przeciwko Francji C-419/03) w sprawie braku implementacji do prawa krajowego przepisów dyrektywy o zamierzonym uwalnianiu do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001r.).
  Po wniesieniu przez Komisję skargi do Trybunału w przedmiocie braku wykonania powyższego wyroku, rząd Francji w 2007 roku ustanowił odpowiednie przepisy, a następnie przyjął ustawę o GMO z dnia 25 czerwca 2008. Komisja uznała, że mimo pełnej transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej należy podtrzymać obowiązek zapłaty ryczałtu za każdy dzień obowiązywania stanu niezgodnego z prawem.  
  ETS podał w uzasadnieniu, że Francja nie wywiązała się z obowiązków nałożonych na nią wyrokiem z 2004 roku. Na Francję został nałożony obowiązek dostosowania prawa krajowego do ustawodawstwa europejskiego do lutego 2006 roku, jednak rząd opowiadający się przeciwko GMO, nie zastosował się do zawartych w wyroku wymogów. Działanie to stanowiło, zdaniem Trybunału, uchybienie obowiązków kraju członkowskiego – przestrzegania prawa wspólnotowego.
  Trybunał podkreślił w ten sposób, że wydawanych na poziomie wspólnoty wyroków nie należy lekceważyć. Nieugięte podejście ETS ma na celu zapobieżenie podobnych naruszeń w przyszłości. Trybunał podkreślił ponadto, że o wyroku i utrzymaniu kary ryczałtu zadecydował całokształt stwierdzonego uchybienia oraz postawa Francji wobec prawa europejskiego. Czy to odstraszy rząd Sarkozy’ego przed kolejnymi naruszeniami w tak politycznej dla Francji sprawie GMO?
  ETS może nałożyć karę na kraj członkowski, nie tylko w przypadku niezgodności prawa krajowego ze wspólnotowym, ale również w przypadku opieszałości kraju w dostosowaniu swojego prawa. Zatem zdecydowane działanie Trybunału powinno być przestrogą dla innych krajów.
  Jak zareaguje na wyrok ETS Polska, która od lat łamie prawo wspólnotowe dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych?
  Wygląda na to, że kolejny Polski rząd w ogóle nie liczy się z konsekwencjami swoich decyzji politycznych, co doskonale pokazuje przykład ustawy o Nasiennictwie oraz ustawy o Paszach. Rząd zdaje się nie przejmować wyrokami i groźbami Komisji oraz ETS, od roku przestrzegającymi nas przed ogromnymi karami finansowymi za naruszenia prawa UE. Podobną postawę rząd prezentuje w przyjętym ostatnio stanowisku oraz opracowywanej ustawie prawo o GMO. Polityczne „Nie dla GMO” jest nadal populistycznym hasłem naszych polityków, ciekawe jak długo?
  Niestety, za wszystkie błędy rządu w efekcie zapłacimy my – obywatele, bo to budżet naszego kraju poniesie wszystkie konsekwencje tych decyzji. Czy jest nas na to stać? Jak to się ma do deklaracji Rządu o przestrzeganiu prawa unijnego?
  Wszyscy, którzy od lat szerzą strach i demagogię na temat GMO, powinni się dwa razy zastanowić, zanim kolejny raz zaprezentują na forum publicznym swoje poglądy, nawołując tym samym do łamania prawa wspólnotowego.
   
  Na podstawie: Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie C-121/07 - Komisja przeciwko Republika Francuska; http://curia.europa.eu
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms