GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Stanowisko GBE Polska w odniesieniu do stanowiska ...
  • 2008-11-28

  Stanowisko GBE Polska w odniesieniu do stanowiska polskiego rządu w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

  W związku z przyjętym w dniu 18 listopada ramowym stanowiskiem rządu RP w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, GBE Polska uważa, że jest ono ewidentnym obejściem prawa Unii Europejskiej i próbą wprowadzenia w Polsce zakazu dla stosowania GMO, szczególnie w produkcji rolniczej. 
   
  Rząd podejmuje niezrozumiałe działania mające na celu zablokowanie rozwoju polskiego rolnictwa i zamknięcie go na nowoczesne technologie, pozwalające osiągać wyższe i lepszej jakości płody rolne. Takie działania mogą w efekcie doprowadzić do bardzo negatywnych skutków nie tylko w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej. Postulat Europy wolnej od GMO i plan zbudowania koalicji przeciwko GMO z innymi krajami Unii Europejskiej jest podejściem nieprzemyślanym, niepopartym żadnymi dowodami naukowymi
  i ekonomicznymi. Powinien zostać ponownie rozważony przez polski rząd.
   
  W swoim stanowisku rządu Polski stwierdza, że w Polsce uprawa roślin transgenicznych, eksperymenty polowe (zamierzonego uwolnienia do środowiska w celach doświadczalnych) oraz wykorzystanie roślin GM do produkcji żywności, będzie dalece ograniczone lub wręcz zabronione. Jednocześnie rząd deklaruje poszanowanie przepisów Unii Europejskiej. Już takie stwierdzenie jest dalekim nadużyciem w stosunku do obowiązujących zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz prawa wspólnotowego. Zgodnie z nim żaden z krajów członkowskich nie może zakazać i ograniczać w żaden sposób wykorzystania GMO na swoim terytorium, za wyjątkiem możliwości skorzystanie z tzw. klauzuli bezpieczeństwa, której zastosowanie jest uregulowane określonymi zapisami prawa.
   
  W samym stanowisku pojawia się wiele innych niezgodności i sprzecznych stwierdzeń, tak np. „Rząd Polski (…) opowiada się przeciwko prowadzeniu na terytorium RP zamierzonego uwalniania GMO do środowiska w celach doświadczalnych”, jednocześnie „(…) uważa za zasadne wykonywanie doświadczeń mających na celu uzyskanie wyników rolno-środowiskowych dotyczących wpływu GMO na środowisko w warunkach klimatycznych Polski,”. 
   
  Takie sprzeczne zapisy są ewidentną próbą wprowadzenia zakazu dla GMO na terytorium RP.
  Rząd Polski z jednej strony deklaruje przestrzeganie prawa Unii Europejskiej, które wiąże się również z działaniem na rzecz harmonizacji prawa i jego przestrzeganiem, a z drugiej zapowiada jego omijanie. Jednocześnie rząd zapowiada blokowanie wszelkich decyzji na forum instytucji Unii Europejskiej, bez żadnego merytorycznego uzasadnienia. Jest to kolejna furtka, która ma pozwolić na wydawanie nie merytorycznych, a politycznych decyzji zakazujących wykorzystania zielonej biotechnologii nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej.
   
  Ustawodawstwo Unii Europejskiej wprowadza jedynie ogólne wytyczne w zakresie uprawy roślin i zasad koegzystencji, a kraje członkowskie mają dostosować swoje prawo do warunków panujących na ich terytorium, zarówno klimatycznych jak i środowiskowych, ale mających na celu zapewnienie swobody w korzystaniu z roślin transgenicznych przez rolników. Zatem rząd zobowiązany jest do harmonizacji prawa i opracowania możliwych do spełnienia zasad koegzystencji, poprzez stworzenie solidnych fundamentów prawnych, umożliwiających rolnikom swobodne funkcjonowanie i wybór pomiędzy dostępnymi formami produkcji rolnej.
  Rośliny uprawne ulepszone genetycznie są bezpiecznie wykorzystywane w produkcji rolniczej od 11 lat i przynoszą wymierne korzyści milionom rolników na całym świecie.
  GBE Polska, będąca reprezentacją przemysłu biotechnologicznego uważa, że w czasie bolesnego wzrostu cen żywności i toczącej się na ten temat szerokiej dyskusji, rolnikom powinno się pozostawić prawo wyboru. Dzięki możliwości korzystania ze wszystkich bezpiecznych i dostępnych na rynku technologii, producenci rolni będą mieli możliwość wniesienia swojego wkładu w dostarczenia żywności dla rosnącej populacji, w sposób bezpieczny i bardziej zrównoważony. Jedną z takich technologii jest zielona biotechnologia, wykorzystująca rośliny uprawne zmodyfikowane genetycznie. Może być ona alternatywnym rozwiązaniem dla rosnącego światowego zapotrzebowania na żywność, pasze, oraz surowce wykorzystywane na potrzeby farmacji (np. insulina), weterynarii (np. szczepionka przeciw ptasiej grypie) oraz przemysłu paliwowego (do produkcji biopaliw, stanowiących alternatywę dla paliw kopalnianych), czy też dla zmieniających się warunków atmosferycznych m.in. poprzez wyhodowanie roślin znoszących niedobory wody oraz rosnących i plonujących w skrajnie niekorzystnych warunkach.
  Ograniczanie dostępu do stosowania w Polsce odmian roślin transgenicznych będzie niosło za sobą bardzo niekorzystne skutki, nie tylko dla samych rolników, ale również dla całej polskiej gospodarki i w efekcie może doprowadzić do spadku konkurencyjności polskiego rolnictwa na arenie europejskiej i światowej.
  Stanowisko Rządu RP:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms