GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Nie ma żadnych wiarygodnych dowodów naukowych ś...
  • 2008-11-24

  Nie ma żadnych wiarygodnych dowodów naukowych świadczących o szkodliwości GMO

  11 listopada Greenpeace International opublikował informację prasową kwestionującą bezpieczeństwo dwóch produktów genetycznie zmodyfikowanych. Stanowisko oparte zostało na wstępnych wynikach badań naukowców z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Austrii „Biologiczny wpływ kukurydzy transgenicznej NK603 oraz MON 810 na myszy w badaniach wielopokoleniowych” (tłumacz. autora).
   
  Zaraz po upublicznieniu wstępnego raportu sam autor dr Jurgen Zentek podkreślił, że są to wstępne wyniki, których wiarygodność zostanie dokładnie sprawdzona. Badania nie udowodniły negatywnego wpływu GMO na zdrowie czy życie zwierząt ani ludzi, nie ma żadnych przesłanek do wysnuwania tego typu wniosków. Naukowcy zauważyli, że wśród myszy karmionych genetycznie zmodyfikowanymi nasionami zmniejszyła się liczba potomstwa. Sam autor podkreślił, że były to odizolowane przypadki i na razie nie można łączyć ich z wpływem, jaki GMO może mieć na ludzi czy zwierzęta (Polska Times, 19.11.2008).
  Naukowcy z uniwersytetu ponadto wykorzystali badania zaprojektowane w sposób nietypowy dla badań dotyczących toksyczności rozrodczej, dlatego ich kontynuacja i potwierdzenie w tym przypadku jest niezbędne, aby wysnuwać jakiekolwiek pozytywne lub negatywne wnioski. Dopóki badania nie zostaną powtórzone i ocenione przez innych naukowców z tej dziedziny, nie można uznać ich za prawdziwe i powtarzalne, zatem i ich wynik może być zupełnie przypadkowy.
   
  Wstępne wyniki badań austriackich naukowców są sprzeczne z dostępnymi wynikami badań oraz ogólnym stanowiskiem środowiska naukowego dowodzące bezpieczeństwa biotechnologii.  Świadczą o tym chociażby ostatnie raporty Wspólnotowego Centrum Badawczego czy Panelu ds. GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa żywności, podkreślających brak zagrożenia ze strony GMO. Wszelkie dotychczas prezentowane dane naukowe były poddawane przeglądowi i ocenie społeczności naukowej, zatem wykorzystywanie badań austriackich naukowców, w tak wczesnej fazie jest nietrafne. Stanowi to jedynie doskonałą pożywkę dla organizacji pozarządowych upatrujących w tak niepotwierdzonych informacjach twardych dowodów świadczących o zagrożeniu ze strony GMO. Należy również podkreślić fakt, iż również w Polsce od lat karmi się zwierzęta paszami wyprodukowanymi z udziałem genetycznie zmodyfikowanych komponentów i nigdy nie odnotowano negatywnego wpływu GMO na zdrowie lub dobrostan zwierząt.
   
  Produkty biotechnologiczne zostały szczegółowo przebadane w ponad 20 krajach na całym świecie, gdzie potwierdzono ich bezpieczeństwo na równi z ich konwencjonalnymi odpowiednikami. Przeprowadzono wiele badań naukowych z wykorzystaniem roślin transgenicznych, w tym również badania wielopokoleniowego żywienia zwierząt. Wyniki potwierdziły ich bezpieczeństwo, nie wykazując przy tym negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt. Rośliny genetycznie zmodyfikowane zgodnie ze światowymi standardami są jednymi z najlepiej przebadanych roślin na świecie. Żywność genetycznie zmodyfikowana oraz pasze są poddawane bardzo szczegółowej ocenie i analizom przed wprowadzeniem na rynek. Znacząca ilość instytucji kontrolnych oraz międzynarodowych władz naukowych wyraziło opinię, że rośliny transgeniczne są równie bezpieczne jak rośliny konwencjonalne.
   
  Źródła danych:
  JRC Study: Scientific and technical contribution to the development of an overall health strategy in
   
  EuropaBio Fact Sheet: Ensuring the Safety of Biotech Crops
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms