GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Zakaz dla GMO we Francji zakwestionowany przez EFS...
  • 2008-11-19

  Zakaz dla GMO we Francji zakwestionowany przez EFSA. Jak zareaguje rząd Francji?

  29 października Europejski Urzędu Do Spraw Bezpieczeństwa Żywności Panel ds. GMO wydał na zlecenie Komisji Europejskiej naukową opinię dotyczącą wprowadzonego przez rząd Francji zakazu uprawy kukurydzy Bt MON 810. EFSA uznała, że Francja nie przedstawiła żadnych nowych dowodów naukowych mających świadczyć o negatywnym wpływie GMO na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, zwierząt oraz środowisko naturalne.
   
  Biorąc pod uwagę dostępne opublikowane dane naukowe oraz wniosek Francji, naukowcy z Panelu ds. GMO EFSA wydali opinię, że dostarczone przez Francję dane nie zawierają żadnych nowych dowodów mogących podważyć istniejącą ocenę ryzyka dla kukurydzy Bt MON 810. Brak jest zatem przesłanek do zastosowania przez Francję klauzuli ochronnej (art. 23 dyrektywy 2001/18/KE w sprawie celowego, kontrolowanego wprowadzenia genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska) i wprowadzenia zakazu dla GMO na swoim terytorium (art. 34 rozporządzenia 1829/2003/KE w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych).
  Ocena ryzyka oraz system zatwierdzania odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych odbywa się zgodnie z dyrektywą 2001/18/EC i opiera się na indywidualnie rozpatrywanych wnioskach. Dyrektywa umożliwia Państwom Członkowskim wniesienie zastrzeżeń co do możliwości obrotu i uprawy odmian roślin GM na ich terytorium, jednak pod warunkiem dostarczenia nowych dowodów naukowych, które świadczyłyby o negatywnym wpływie GMO na otoczenie.
  Francja uzasadniając swoje działania zastosowaniem klauzuli ochronnej wprowadziła w roku 2008 zakaz uprawy odpornej na szkodnika omacnicę prosowiankę kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej. Należy przy tym podkreślić, że kukurydza MON 810 jest jedyną autoryzowaną do uprawy w Unii Europejskiej rośliną genetycznie zmodyfikowaną.
  Jak wynika z opinii ekspertów Francja nie wykazała w swoich wnioskach żadnych nowych dowodów naukowych świadczących o ryzyku, jakie rośliny genetycznie modyfikowane niosą dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Żaden z przedstawionych dowodów nie wykazał nieprawidłowości w dostępnych dowodach naukowych oraz istniejącej ocenie ryzyka dla kukurydzy Bt MON 810. 
       
  Opinia EFSA stanowi kolejny krok w stronę zielonej biotechnologii, świadczący o bezpieczeństwie roślin genetycznie modyfikowanych. W swojej ocenie Urząd kieruje się przede wszystkim dowodami naukowymi oraz dostępną wiedzą naukową z zakresu technologii genowych. W świetle dostępnej i uznanej wiedzy naukowej GMO nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla otoczenia, a obawy związane z wpływem roślin transgenicznych na środowisko, czy zdrowie człowieka i zwierząt są niczym nieuzasadnione.
  Źródło:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms