GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Żywności genetycznie zmodyfikowana jest bezpiecz...
  • 2008-09-18

  Żywności genetycznie zmodyfikowana jest bezpieczna, czy ktoś poinformuje o tym konsumentów???

  Dokument potwierdza wyniki badań Komisji Europejskiej z 2001 roku, z których wynika, iż negatywny wpływ na zdrowie GMO nie został nigdy udowodniony naukowo oraz że wykorzystanie bardziej precyzyjnych technologii oraz prawidłowa analiza i kontrola powoduje, iż rośliny i żywność transgeniczna są nawet bardziej bezpieczne od tych konwencjonalnych. 
  Raport to doskonała wiadomość dla tych, którzy od lat oczekują na zakończenie długotrwałego procesu rejestracji nowych odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych w Europie.
   
  Z projektu JRC wynika, że brak jest jakichkolwiek dowodów naukowych świadczących o szkodliwości żywności genetycznie zmodyfikowanej. Wnioski z projektu są zgodne z badaniami przeprowadzonymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz oceną Europejskiego Urzędu Do Spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dziesiątek wniosków o rejestrację nowych odmian.
   
  Raport ma szczególne znaczenie z uwagi na to, że jego pomysłodawcami byli członkowie Parlamentu Europejskiego, z których wielu zdecydowanie sprzeciwiało się złagodzeniu przepisów dotyczących GMO. Podwaliny do jego opracowania stanowi uchwała Parlamentu Europejskiego z listopada 2006 roku. Szczególne znaczenie w pracach nad raportem miało spotkanie 22 ekspertów zaangażowanych w studium nad oceną wpływu genetycznie zmodyfikowanych organizmów prowadzonych dla JRC oraz EFSA.
   
  “Mamy nadzieję, że teraz europejscy decydenci polityczni, którzy nalegali na weryfikację istniejących już dowodów naukowych, po analizie przedstawionego raportu podejmą kroki do rejestracji oczekujących nowych odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych” – nawołują członkowie EuropaBio.
   
  Według JRC, istnieje wystarczająca ilość dowodów naukowych na potwierdzenie bezpieczeństwa produktów genetycznie zmodyfikowanych, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że „niewiele również wiadomo o potencjalnych skutkach długookresowego wpływu żywności na zdrowie” oraz że często przytaczane stwierdzenie „zero ryzyka” nie ma racjonalnego wytłumaczenia.
   „Informacja, że żywność wyprodukowana z roślin genetycznie zmodyfikowanych jest bezpieczna dla konsumentów oraz zwierząt nie jest dla nas żadną nowością”, stwierdza Willy De Greet, Sekretarz Generalny EuropaBio.
   
  W ocenie występowania alergii podaje się, iż nie zostało zaobserwowane, aby rośliny genetycznie zmodyfikowane wywoływały reakcje skórne. Istnieje również ryzyko przemieszczania genów, przykładowo, że geny z żywności genetycznie zmodyfikowanej przenikną do genów bakterii lub komórek ludzkiego organizmu, co może mieć istotne znaczenie w szczególności, jeśli dany gen jest odporny na antybiotyki. W tym temacie, w konkluzji zostało stwierdzone, iż prawdopodobieństwo wyłapania genu bakterii ze środowiska naturalnego jest bardziej prawdopodobne niż z żywności transgenicznej.
   
  Eksperci przewidują, że liczba odmian genetycznie zmodyfikowanych organizmów będzie wzrastać, wraz z wykorzystaniem w medycynie oraz przy produkcji szczepionek korzystających z dokonań technologii genowych. Instytucje kontrolne będą musiały poczynić dużo bardziej pokaźne wysiłki w kontrolę kolejnych odmian roślin transgenicznych.
   
  Mimo ogromnej ilości wniosków o rejestrację nowych odmian genetycznie zmodyfikowanych jak dotąd dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej jest jedynie transgeniczna kukurydza. Jednak sklepowe półki są pełne produktów zawierających w swoim składzie genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy. José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, chce politycznego poparcia dla procesu rejestracji nowych odmian genetycznie zmodyfikowanych w Unii Europejskiej, aby zakończyć od dawna trwającą polemikę nad ich bezpieczeństwem.
   
  Organizacje biotechnologiczne nawołują do szerokiej komunikacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej wyników raportu JRC, aby nie powtórzyła się sytuacja z przeszłości, po publikacji badań z 2001 roku.
  Konsumenci powinni otrzymać pełną, rzetelną i wiarygodną informację na temat raportu Komisji europejskiej, tak aby mieć swobodę dokonania wyboru pomiędzy rodzajem żywności jaką będzie spożywać.
   
  Źródło:
  Artykuł: “European Voice Commission study finds no harm from GM food” Jennifer Rankin
   
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms