GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Nowe okrycia naukowe w zakresie biotechnologii
  • 2008-07-17

  Nowe okrycia naukowe w zakresie biotechnologii

  Pomiędzy 2004 i 2007 rokiem Federalne Biuro ds. Środowiska podjęło program naukowy dotyczący biobezpieczeństwa technologii genowych. Celem badań było dostarczenie dowodów naukowych na wprowadzenie wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie o technologiach genowych. Niezależne badania miały udowodnić, iż FOEN posiada metody na prowadzenie monitoringu GMO, przede wszystkim w zakresie wpływu GMO na środowisko naturalne. Ponadto istotne było, aby ewentualny niespodziewany lub długoletni wpływ GMO, mógł zostać rozpoznany we właściwym czasie.
   
  FOEN ponadto wpierał program badań nad wpływem technologii genowych na żywe organizmy, które to badania nie były do tej pory w ogóle prowadzone. Jedno z badań, przykładowo było prowadzone na organizmach nie należących do grupy docelowej tj. dzikich pszczołach, które mogą potencjalnie być narażone na działania roślin genetycznie zmodyfikowanych odpornych na szkodniki, a poprzednio prowadzone badania były głównie skoncentrowane na pszczoły miodne. Program badawczy również zawiera analizy kwestii etycznych dotyczące oceny ryzyka w biotechnologii oraz badania na ryzyko zanieczyszczenia gleb.
   
  Wyniki programu badawczego, w sumie osiem naukowych projektów badawczych, zostało zaprezentowanych na konferencji w Bernie 17 czerwca tego roku.
   
  Program FOEN był pierwszym federalnym programem badawczym, którego priorytetem było biobezpieczeństwo, inaczej niż w przypadku dotychczasowo prowadzonych badań dotyczących biotechnologii z roku 1990. Dodatkowo oprócz programu FOEN, w końcu roku 2005 Komitet Federalny wdrożył bardzo szeroko Narodowy Program Badawczy 59 (National Research Program 59) dotyczący „Korzyści oraz ryzyka roślin genetycznie zmodyfikowanych”. Planowane zakończenie programu NRP jest przewidziane na lato 2011 roku.
   
  Ciekawym jest, iż badania mające na celu wykazanie wpływu roślin transgenicznych na glebę nie wykazały żadnych różnic w porównaniu z wpływem roślin konwencjonalnych. Nie było żadnych różnic w czasie rozkładu w glebie w warunkach naturalnych, ani w przypadku wpływu na organizmy żywe odpowiedzialne za rozkład w glebie. W warunkach laboratoryjnych kukurydza Bt nie wykazała żadnego szkodliwego wpływu na organizmy glebowe tj. ślimaki, robaki czy larwy much, a w niektórych przypadkach badania zostały przeprowadzone na więcej niż czterech generacjach tych organizmów. Wyniki dowiodły, że odmiany kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej, które zostały poddane badaniom nie wykazują żadnych różnic w porównaniu z odmianami konwencjonalnymi, nie można w związku z tym stwierdzić, iż rośliny genetycznie zmodyfikowane powodują wzrastające zagrożenie ekologiczne, przynajmniej w zakresie ich uprawy.  
   
  Źródło:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms