GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>EFSA odrzuciła wniosek Grecji i Węgier o wprowa...
  • 2008-07-16

  EFSA odrzuciła wniosek Grecji i Węgier o wprowadzenie zakazu na uprawę roślin genetycznie zmodyfikowanych.

  Oba kraje przesłały Komisji Europejskiej wniosek o wprowadzeniu zakazu uprawy autoryzowanej w Unii Europejskiej rośliny genetycznie zmodyfikowanej - kukurydzy Bt MON 810 na swoim terytorium. Stanowiska zaopatrzone zostały w dokumenty popierające wnioski państw w tej sprawie. Zarówno Grecja jak i Węgry w uzasadnieniu podjętych kroków powoływały się na ustawodawstwo unijne, w szczególności na dwie dyrektywy: w sprawie celowego, kontrolowanego wprowadzenia genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska (2001/18/EC) oraz w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (2002/53/WE). 
        Ocena ryzyka oraz system zatwierdzania odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych odbywa się zgodnie z dyrektywą 2001/18/EC i opiera się na indywidualnie rozpatrywanych wnioskach. Dyrektywa umożliwia Państwom Członkowskim wniesienie zastrzeżeń co do możliwości obrotu i uprawy odmian roślin GM na ich terytorium, jednak pod warunkiem dostarczenia nowych dowodów naukowych, które świadczyłyby o negatywnym wpływie GMO na otoczenie.
            Okazało się, iż zarówno Grecja jak i Węgry nie wykazały w swoich wnioskach żadnych nowych dowodów naukowych świadczących o ryzyku jakie rośliny genetycznie modyfikowane niosą dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Żaden z przedstawionych dowodów nie wykazał nieprawidłowości w dostępnych dowodach naukowych oraz ocenie ryzyka dla kukurydzy Bt MON 810. 
              EFSA po zapoznaniu się szczegółowo z przedstawionymi dokumentami stwierdziła, ze argumenty zarówno Grecji jak i Węgier nie mogą stanowić podstawy do wprowadzenia zakazu dla uprawy kukurydzy Bt na ich terytorium. Ponadto kraje te nie przedstawiły żadnych dowodów naukowych na to, że środowisko naturalne i ekologia Grecji czy Węgier różnią się dostatecznie od standardów UE, co wymagałoby opracowania odrębnej oceny ryzyka.
         Decyzje EFSA stanowią kolejny krok w stronę zielonej biotechnologii, świadczący o bezpieczeństwie roślin genetycznie modyfikowanych. W swojej ocenie Urząd kieruje się przede wszystkim dowodami naukowymi oraz dostępną wiedzą naukową z zakresu technologii genowych. W świetle dostępnej i uznanej wiedzy naukowej GMO nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla otoczenia, a obawy związane z wpływem roślin transgenicznych na środowisko, czy zdrowie człowieka i zwierząt są niczym nieuzasadnione.
   
  Źródło:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms