GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Rolnicy chcą GMO - wyniki badań JRC
  • 2008-07-11

  Rolnicy chcą GMO - wyniki badań JRC

  Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) , dyrekcja generalna Komisji Europejskiej, opublikowało raport potwierdzający pozytywne aspekty ekonomiczne dla europejskich rolników płynące z uprawy roślin transgenicznych.
   
  Jest to pierwszy tego typu raport dotyczący ekonomicznych aspektów uprawy kukurydzy Bt w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Naukowcy z JRC opracowali pierwszy raport na tak dużą skalę, oparty na dowodach empirycznych i doświadczeniach rolników.
   
  Badania zostały zapoczątkowane w 2006r w Hiszpanii największym producencie kukurydzy Bt wśród krajów UE (75.148 hektarów w 2007r). Rolnicy, wśród których przeprowadzono badania bezpośrednie (face-to-face), czyli 402 rolników uprawiających kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną w swoich gospodarstwach, wypowiadali się na temat agronomicznych oraz ekonomicznych rezultatów uprawy kukurydzy Bt w ciągu ostatnich trzech sezonów (2002-2004).
   
  Wnioski:
   
  ·                     Kukurydza Bt przynosi znaczny wzrost dochodów rolników
  Zastosowanie w uprawie kukurydzy Bt pozwoliło rolnikom zwiększyć przychód brutto nawet o 122 € z hektara w stosunku rocznym. W roku 2004 przyrost brutto wzrósł
  o 9,49 €/ha w Albecete, 3,17 €/ha w Lleida a o 123,7 €/ha w Saragossie (patrz tabela nr 23).
   
  ·                      Wyższe średnie plony
  Raport wskazuje, że rolnicy uprawiający kukurydzę Bt osiągnęli wyższe średnie plony ziarna niż ich koledzy uprawiający odmiany konwencjonalne. Te wyższe plony, są statystycznie istotne i wyniosły w prowincji Saragossa 1110kg/ha lub 11,8%. (patrz tabela 18-21)
   
  ·                   Oszczędność kosztów ochrony roślin
  Rolnicy uprawiający kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną zauważyli również zmniejszenie kosztów użycia środków ochrony roślin w porównaniu do rolników konwencjonalnych. Rolnicy uprawiający kukurydzę Bt oszczędzili około 9,49 €/ha
  w Albecete, 3,17 €/ha w Lleida oraz 20,40 €/ha w Saragossie (patrz tabela nr 21).
   
  ·                      Przyczyny dla jakich rolnicy zdecydowali się na tego typu uprawę
  Zapytani o powód uprawy kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej rolnicy
  na pierwszym miejscu wspominali „obniżenie zagrożenia wystąpienia uszkodzeń przez szkodnika omacnicę prosowiankę”, następnie „uzyskanie wyższych plonów” a na trzecim miejscu „otrzymanie plonów wyższej jakości dzięki wyeliminowaniu uszkodzeń ziarna przez szkodniki”. Presja grupowa jest również jedną z przyczyn, na którą rolnicy się powoływali (patrz tabela nr 15).
   
  ·                   Brak różnic w cenie ziarna kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej
  i konwencjonalnej.
  Nie stwierdzono różnic w cenie płaconej rolnikom za ziarno kukurydzy modyfikowanej genetycznie i konwencjonalnej.
   
  ·                     Brak różnic statystycznych pomiędzy rolnikami uprawiającymi rośliny konwencjonalne a genetycznie zmodyfikow
    Brak statystycznych rocznic pomiędzy dwoma grupami rolników, dla takich zmiennych jak forma własności ziemi, wielkość gospodarstwa, główna roślina uprawna, wiek, wykształcenie, przeszkolenie, doświadczenie w uprawie kukurydzy. Raport   dowodzi, że różnice w plonie oraz wzrost dochodowości zachęcają do uprawy kukurydzy Bt i jej odmian, bez znaczenia jest w tym przypadku profil socjoekonomiczny rolnika.
   
   
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms