GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Stanowisko GBE Polska dotyczące propozycji system...
  • 2008-06-09

  Stanowisko GBE Polska dotyczące propozycji systemu zatwierdzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w Unii Europejskiej.

  GBE Polska jest reprezentacją przemysłu biotechnologicznego,  której jednym z celów działania jest prowadzenie konstruktywnej, publicznej debaty na temat GMO. GBE Polska jest członkiem międzynarodowego programu, służącego szerzeniu wiedzy na temat biotechnologii w rolnictwie, opartej na rzeczowych i naukowych dowodach. Członkami programu są międzynarodowe firmy, będące pionierami w rozwoju biotechnologii rolniczej, posiadającej niezaprzeczalnie największy udział w rozwój przemysłu rolno-spożywczego.
   
  Uważamy, że w czasie irytującego wzrostu cen żywności i toczącej się na ten temat szerokiej dyskusji, rolnicy prowadzący produkcję roślinną jak i ci produkujący mięso, zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej powinni mieć możliwość swobodnego wyboru spośród wszystkich bezpiecznych, obecnych na rynku technologii i produktów, dzięki którym będą mogli wnieść swój wkład w zapewnienie wyżywienia rosnącej populacji, w sposób jak najbardziej zrównoważony. Według nas jedną z takich technologii jest biotechnologia rolnicza wykorzystująca rośliny uprawne modyfikowane genetycznie.
   
  Co do oceny nowych technologii, w odniesieniu do dyskusji pt. GMO’s: the way forward” uważamy, że wkład krajów członkowskich w ocenę ryzyka może być istotny, jednak jedynie wówczas gdy dysponują one konkretnymi wynikami naukowymi na poparcie swoich twierdzeń. Państwa członkowskie powinny w swoich ocenach brać pod uwagę dowody naukowe już istniejące na poziomie europejskim, opracowane przez instytucje Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz ostatnie 10-cio letnie doświadczenia z prowadzonych na całym świecie upraw roślin transgenicznych. Ekspertyzy poszczególnych krajów są uwzględniane w ocenie EFSA od 2006 roku, zatem nie ma konieczności dalszej modyfikacji już istniejącego systemu.
  Szacuje się, iż na całym świecie uprawia się około 114 milionów hektarów roślin genetycznie zmodyfikowanych i nie ma żadnych dowodów naukowych na to, iż niesie to jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt, czy środowiska naturalnego. Żadne z 26 krajów członkowskich nie dostarczyło dowodów szkodliwości roślin genetycznie zmodyfikowanych, włączając w to kraje europejskie oraz Polskę.
   
  GBE Polska gorąco popiera konieczność ustalenia na poziomie EU praktycznych zasad i maksymalnych dopuszczalnych poziomów zawartości materiału siewnego odmian GMO w materiale siewnym odmian nie-GMO, tak aby rynek nasienny w Unii Europejskiej mógł sprawnie działać.
   
  GBE Polska jest zdecydowanie przeciwna propozycji wprowadzenia do oceny ryzyka kryteriów socjoekonomicznych. W ocenie powinno brać się pod uwagę jedynie kryteria naukowe, a nie polityczno - społeczne.
  Trwająca dyskusja w krajach członkowskich pokazuje, iż upolitycznienie problemu GMO prowadzi do zahamowania dostępu do nowoczesnych technologii, co w efekcie powoduje, że rolnictwo europejskie przestaje być konkurencyjne w stosunku do rolnictwa światowego.Podstawowym warunkiem do prowadzenia prawidłowej działalności gospodarczej są jasne i spójne przepisy prawa.
   

  Mając na uwadze powyższe argumenty GBE Polska postuluje o wspieranie rozwiązań, które będą służyły uproszczeniu przepisów prawa, pozwalając podmiotom gospodarczym na działanie w jego granicach z jednej strony, a z drugiej prowadzenie i rozwijanie swojej działalności.

  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms