GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Czy można zatrzymać postęp? – propozycje wpro...
  • 2008-05-12

  Czy można zatrzymać postęp? – propozycje wprowadzenia zakazu dla GMO w Polsce

  Unijne prawo nie zezwala państwom członkowskim na zakazywanie, ograniczanie i utrudnianie wprowadzania do obrotu GMO, jeśli takie rośliny zostały dopuszczone na szczeblu unijnym.
  Chcąc uniknąć negatywnych konsekwencji ze strony Unii Europejskiej Ministerstwo Rolnictwa opracowało ustawę, która zezwala na uprawę roślin transgenicznych. Jednak w projekcie pojawia się fortel, polegający na tym, że samorządy gminne i wojewódzkie mogą same decydować czy na danym terenie będą uprawiane rośliny zmodyfikowane. Będą zatem miały prawo tworzyć „strefy wolne od upraw GMO”, wystarczy, że wydadzą odpowiednią uchwałę. Utrudnienia nie ominą także rolników chcących uprawiać GMO. Będą musieli, m.in. uzyskać zgodę sąsiadów, prowadzić specjalną książkę upraw GMO, a dokumenty przechowywać przez 5 lat.
  Projekt ustawy Ministerstwa Środowiska budzi wiele kontrowersji. Nie wiadomo jak ustosunkuje się do niego Komisja Europejska, która już raz nie zezwoliła na podobną próbę ominięcia zakazu podjętą przez rząd austriacki.
  Zwolennicy GMO (naukowcy, eksperci, środowisko biotechnologów) przekonują o pozytywnych aspektach płynących ze stosowania nowych technologii. Rośliny genetycznie zmodyfikowane gwarantują wyższe plony, zachowują odporność na szkodniki, ograniczają zużycie nawozów oraz środków ochrony roślin. Naukowcy zapewniają, że nie udowodniono szkodliwego wpływu GMO na organizmy żywe, otoczenie ani środowisko naturalne.
   
  Istotnym krokiem w stronę poprawy polskiego rolnictwa podjęło Ministerstwo Rolnictwa. Wyszło z inicjatywą przesunięcia zakazu stosowania komponentów paszowych z dodatkiem GMO o 3 lata. Zakaz importowania zmodyfikowanej śruty sojowej wykorzystywanej do produkcji pasz dla zwierząt ma obowiązywać od sierpnia br. Żeby zdążyć do tego czasu resort rolnictwa musi przyspieszyć pracę nad procesem legislacyjnym zmieniającym obowiązującą ustawę. W przeciwnym razie konsumentów czekają podwyżki cen żywności, a producentów upadki przedsiębiorstw. Ponadto polskie rolnictwo przestanie być konkurencyjne – soja niezmodyfikowana i jej odpowiedniki są znacznie droższe z powodu znikomej ilości dostępnej na europejskim rynku.
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms