GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Stanowisko przemysłu biotechnologicznego w sprawi...
  • 2008-04-23

  Stanowisko przemysłu biotechnologicznego w sprawie nowych technologii w rolnictwie

  Genetyka ma służyc przede wszystkim poprawie jakości życia ludzkości, wzrostu jakości i ilości produktów roślinnych z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne i przemysłowe.
  W dzisiejszym świecie największym wyzwaniem jest zapewnienie zaopatrzenia w żywność światowej populacji ludzi, która według raportów OECD wzrosnie dwukrotnie do 2050 roku. Rozwój cywilizacyjny wymaga stałego rozwoju nowych technologii i dostarczania coraz bardziej nowoczesnych rozwiązań, zapewniających produkcję bezpiecznej, zdrowej, wysokiej jakości żywności. To właśnie biotechnologia stanowić będzie rozwiązanie rosnącego światowego zapotrzebowania na żywność, pasze oraz surowce wykorzystywane na potrzeby farmacji (np. insulina), weterynarii (np. szczepionka przeciw ptasiej grypie) oraz w przemyśle paliwowym (do produkcji biopaliw, stanowiących alternatywę dla paliw kopalnianych), czy też wreszcie rozwiązanie problemów środowiskowych m.in. poprzez wyhodowanie roślin znoszących niedobory wody, czy też rosnących i plonujących w skrajnie niekorzystnych warunkach.
  Przemysł biotechnologiczny realizując wyznaczone sobie cele zwraca szczególną uwagę na to, aby ogólny bilans dla środowiska naturalnego był pozytywny, w pełni popierając utrzymanie naturalnego systemu bioróżnorodności, poprawę jakości żywności, wartości żywieniowych i jakości życia.
  Nowe technologie pozwalają rolnikom osiągać wysokie plony, zrekompensować stały wzrost kosztów produkcji (poprzez mniejsze zużycie nawozów oraz środków ochrony roślin), a w efekcie końcowym uniknąć niedoboru żywności i drastycznego wzrostu jej cen. Jak wynika z ostatnich sondaży biotechnologia jest postrzegana przez rolników, jako doskonałe rozwiązanie problemów uprawowych i ekonomicznych. Obowiązujący w chwili obecnej system prawny w Polsce nie pozwala im jednak na prowadzenie stabilnej, długofalowej działalność gospodarczej.
  Przemysł biotechnologiczny jest otwarty na dyskusję na temat wszystkich aspektów wykorzystania nowych technologii, ale oczekuje partnerskiego traktowania i zapewnienia możliwości funkcjonowania na ogólnie przyjętych i obowiązujących na całym świecie zasadach.
  Przemysł biotechnologiczny nie zgadza się z sytuacją gdzie wprowadza się ograniczenia jego funkcjonowania, kierując się jedynie politycznymi przesłankami, a nie dowodami naukowymi.
  Firmy, będące pionierami w rozwoju biotechnologii rolniczej wyrażają nadzieję, że sytuacja prawna w Polsce ulegnie zmianie i prawo polskie zostanie dostosowane do prawodawstwa unijnego. Oczekuje jednocześnie, że proces wprowadzania nowych technologii będzie postępował bardziej zdecydowanie, a władze nie będą dodatkowo utrudniały funkcjonowania przemysłu biotechnologicznego, ograniczając polskim rolnikom dostępu do nowoczesnych technologii, jednocześnie zapewniając konkurencyjność polskiego rolnictwa i branży przetwórczej tak  na rynku krajowym jak i arenie międzynarodowej.
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms