GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów wiążą...
  • 2007-11-19

  Państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów wiążą swoja przyszłość z biotechnologią – deklaracja z Viña del Mar

  Chile, 26 październik 2007:
   
  Ponad 600 uczestników z 21 państw wzięło udział w VI Kongresie Ameryki Łacińskiej i Karaibów nt Rolniczej Biotechnologii, REDBIO 2007 w Chile. Podczas spotkania sformułowano następujące wnioski.
   
  Uczestnicy świadomi, że biotechnologia może być ważnym czynnikiem dla zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywności, środowiskowego i społecznego dobrobytu, oraz bodźcem dla rozwoju bioekonomii, wyrazili swoje pełne poparcie dla wykorzystania agrobiotechnologii jako integralnego elementu strategii rozwoju dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Według nich bardziej zrównoważone technologie dają możliwość dostarczenia zdrowej i bezpiecznej żywności.
   
  Doświadczenia z pierwszej dekady komercyjnej uprawy roślin uprawnych otrzymanych z wykorzystaniem nowoczesnej biotechnologii (na powierzchni ponad 100 mln ha w 21 państwach), wykazały, że plony uzyskane z wykorzystaniem tych technologii nie niosą ze sobą zagrożeń innych niż plony uzyskane za pomocą konwencjonalnych metod hodowli roślin. Ponadto, nie wystąpiły żadne przewidywane potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Co więcej, dowiedziono, że technologia ta dostarcza korzyści ekonomicznych i środowiskowych. Miliony rolników w innych częściach świata, głównie drobnych rolników z krajów rozwijających się, czerpią korzyści z zastosowania biotechnologii w rolnictwie.
   
  Uczestnicy kongresu zaakcentowali znaczenie racjonalnych ram prawnych, które pozwalają na ocenę oraz bezpieczne i efektywne wykorzystanie rolniczej biotechnologii (w tym inżynierii genetycznej), która zapewnia bezpieczeństwo żywności i zrównoważony rozwój środowiska. Jednocześnie, zasady, na których oparte jest obecnie obowiązujące prawo, zostały ustanowione w czasie, kiedy komercyjne uprawy roślin transgenicznych dopiero się zaczynały, i nie uwzględniają informacji zebranych podczas ponad 10 letniego szerokiego ich zastosowania. Brak zaktualizowanych przepisów prawa przyczynia się do opóźnienia rozwoju i zastosowania nowoczesnej biotechnologii w Ameryce Łacińskiej i Karaibach. To z kolei pogłębia technologiczną przepaść, która istnieje pomiędzy tym regionem i innymi bardziej uprzemysłowionymi państwami.
   
  Uczestnicy kongresu zwrócili uwagę, że stała tendencja ustanawiania restrykcyjnych przepisów spowalnia rozwój upraw biotechnologicznych i ukrywa postępy poczynione przez naukowców Ameryki Łacińskiej przed społeczeństwem, które mogłoby czerpać z nich znaczne korzyści. Powoduje to wzrost kosztów produkcji i niewspółmierne oddziałuje na społeczeństwo oraz sektor małych przedsiębiorstw.
   
  Biotechnologia w Ameryce Łacińskiej oraz Karaibach stale się rozwija i będzie odgrywać coraz większą rolę. Uczestnicy kongresu z przekonaniem podkreślili, że możliwe jest ustanowienie ram prawnych nakierowanych na naukowe, a nie teoretyczne określenie ryzyka, by w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo żywności i środowiska, jednocześnie unikając niepotrzebnych przeszkód dla rozwoju biotechnologii.
   
  Uczestnicy kongresu zażądali, aby ramy prawne dotyczące biobezpieczeństwa uwzględniały fakt, iż w ciągu ostatniej dekady uprawy transgeniczne nie przyniosły żadnych negatywnych skutków dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Szczególnie ważnym jest, aby zasady obowiązujące w tym w regionie uwzględniały zarówno korzyści, jak i potencjalne zagrożenia, jakie niesie ze sobą zastosowanie tej technologii i rozpatrywały je w stosunku do obecnie stosowanych metod produkcji roślinnej. Co więcej, ustanowione ramy prawne powinny wspierać oraz ułatwiać wprowadzanie innowacji i nowych technologicznych rozwiązań w rolnictwie.  
   
  Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o REDBIO?  
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms