GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Powierzchnia upraw roślin genetycznie zmodyfikowa...
  • 2007-10-31

  Powierzchnia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w Europie stale się zwiększa

  Bruksela, 29 październik 2007:
   
  EuropaBio[1], przedstawiła najnowsze informacje nt wielkości upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w Europie – 110 077 hektarów w 7 państwach Unii Europejskiej, co oznacza 77% wzrost w ciągu ostatniego roku.
   
  Liczby wskazują, że areał upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych zwiększył się czterokrotnie we Francji i ponad dwukrotnie w Czechach i w Niemczech. Hiszpania, która jest największym plantatorem roślin genetycznie zmodyfikowanych, odnotowała ponad 40% wzrost i to po 10 latach ich uprawy.  
   
  Do dzisiaj jedyną rośliną GM uprawianą w Unii Europejskiej jest kukurydza Bt.  Kukurydza ta zawiera gen, który pozwala obronić się jej przed omacnicą prosowianką – szkodnikiem upraw, który obecnie występuje głównie w południowej i środkowej Europie i stale przesuwa się na północ.
   
   „Jesteśmy zachwyceni widząc jak szybko wzrasta areał upraw roślin GM pomimo, że tylko jeden produkt dostępny jest na rynku” – oświadczył Johan Vanhemelrijck, Sekretarz Generalny EuropaBio. „Uprawa roślin GM jest prawnie możliwa we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i my silnie nakłaniamy decydentów w Europie aby dali wszystkim rolnikom prawo wyboru technologii, którą uważają za najlepszą, aby ochronić swoje uprawy i zwiększyć swoją konkurencyjność.”– dodał.
  Uprawy GM są dla rolników narzędziem do zwiększenia plonów, zmniejszenia nakładów pracy oraz walki ze szkodnikami. Obecnie w 46 państwach na całym świecie 209 odmian roślin GM jest uprawiane bądź prowadzone są doświadczenia z ich udziałem. Otrzymane z nich produkty – autoryzowane w Unii Europejskiej, mogą zostać importowane do Europy i wykorzystane jako żywność lub pasza. 
   
  W tym roku, wg danych Polskiego Związku Producentów Kukurydzy kukurydzą GM obsiano
  w Polsce ponad 320 ha. Producenci kukurydzy dotknięci problemem omacnicy prosowianki zdecydowanie opowiadają się za wykorzystaniem nowych technologii w rolnictwie. Mają do wyboru stosowanie nowych technologii lub ponoszenie realnych strat ekonomicznych w przypadku rezygnacji z tych technologii. Polscy rolnicy chcą mieć prawo wyboru technologii uprawy.
   
  Tabela 1. Zestawienie powierzchni upraw roślin GM w Europie [ha].
   
   
  2005 rok
  2006 rok
  2007 rok
  Hiszpania
  53,225
  53,667
  75,148
  Francja
  492
  5,000
  21,174
  Czechy
  150
  1,290
  5,000
  Portugalia
  750
  1,250
  4,500
  Niemcy
  400
  950
  2,685
  Słowacja
  -
  30
  900
  Rumunia
  110
  (nasiona soi)
  90,000
  (nasiona soi)
  350
  (kukurydza)
  Polska
  -
  100
  320
  Ogółem [ha]
   
  62,187
  110,077
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Dalsze informacje:
  1.       Green Biotechnology in Europe – GBE Polska 
  2.       Polski Związek Producentów Kukurydzy PZPK
  ul. Mickiewicza 33,  
  60-837 Poznań
  tel./fax 061 6627420
   


  [1]EuropaBio jest Europejskim Stowarzyszeniem Przemysłu Biotechnologicznego, reprezentuje 85 członków korporacji współpracujących na poziomie światowym, 11 członków stowarzyszonych, 5 bioregionów i 25 narodowych organizacji biotechnologicznych, które reprezentują 1800 małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w badania i prace rozwojowe, testowanie, produkcję i dystrybucję produktów biotechnologicznych.
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms