GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Autoryzacja GMO kolejnych odmian genetycznie zmody...
  • 2007-10-26

  Autoryzacja GMO kolejnych odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy oraz buraka cukrewego przez Komisję Europejską

  Bruksela, 24 października 2007 roku:
   
  Komisja Europejska przyjęła decyzje zezwalające na wprowadzenie do obrotu produktów, składających się lub wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 3 odmian: 1507xNK603, NK603 x MON810 oraz 59122 Herculex RW. Ponadto przyjęto decyzję zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej
  z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1.

  Autoryzacja GMO

   
  Wszystkie wyżej wymienione produkty genetycznie zmodyfikowane otrzymały pozytywną opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i poddane zostały pełnej procedurze autoryzacji ustanowionej zgodnie z prawem Unii Europejskiej.
   
  Ponieważ Państwa Członkowskie nie zdołały podjąć kwalifikowaną większością głosów decyzji w sprawie autoryzacji tych produktów na posiedzeniach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a potem również w Radzie, dokumenty zostały przesłane do Komisji w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
  Autoryzacja GMO wyżej wymienionych produktów będzie obowiązywać przez 10 lat, a wszystkie produkty z nich otrzymane będą podlegać ścisłym unijnym wymaganiom znakowania i identyfikacji.
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms