GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Europejski Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wp...
  • 2007-10-22

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wprowadzony przez Austrię zakaz upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych

  Bruksela, 14 września 2007 roku:
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził wyrok wydany w pierwszej instancji, że ustanowione przez rząd Austrii „strefy wolne od GMO” są sprzeczne z prawem. Trybunał oddalił apelację Górnej Austrii i austriackiego rządu w sprawie zakazu upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w regionie Górnej Austrii.
  "Przemysł wzywa władze regionu Górnej Austrii, aby zniosły nielegalny i naukowo nieuzasadniony zakaz upraw roślin genetycznie zmodyfikowanychi zezwoliły austriackim rolnikom na wybór technologii upraw." – powiedział Johan Vanhemelrijck - Sekretarz Generalny EuropaBio – Stowarzyszenia zrzeszającego firmy biotechnologiczne. "Próby utworzenia tzw. „stref wolnych od GMO” powinny być postrzegane jako negowanie wolności wyboru dla rolników i konsumentów."
   
  Wyrok Trybunału stanowi, że praktyki takie jak rolnictwo ekologiczne i rolnictwo drobnoskalowe nie mogą zostać wykorzystane jako argument dla wprowadzenia zakazu upraw roślin GM.  Zarówno Komisja jak i Komisarz ds. Rolnictwa – Mariann Fischer Boel stwierdziła w przeszłości, że "rolnicy powinni mieć możliwość wyboru tradycyjnych metod produkcji (uprawa konwencjonalna lub ekologiczna), zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa i jakości obowiązującymi w UE. Powinni mieć również możliwość wyboru upraw roślin GM, jeżeli widzą korzyści z ich zastosowania i znajdują dla nich rynek zbytu." [European Report, 8.04.2005, „Inżynieria genetyczna”]

  Rolnicy mogą podjąć oficjalne działania przeciw władzom danego regionu, jeśli te będą próbowały powstrzymać ich od uprawiania dopuszczonych w UE roślin GM. Wolność wyboru gwarantuje, zarówno rolnikom indywidualnym, jak również grupom rolników, prawo prowadzenia upraw metodami konwencjonalnymi, organicznymi lub biotechnologicznymi. Decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości potwierdza, że wprowadzanie zakazów przez władze regionalne lub krajowe
  i pozbawianie indywidualnych rolników prawa wyboru upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych, dopuszczonych do uprawy komercyjnej w UE, jest nielegalne.
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms