GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Konferencja prasowa pt. „Co polscy rolnicy sądz...
  • 2007-02-28

  Konferencja prasowa pt. „Co polscy rolnicy sądzą o GMO?”

  W dniu 28 lutego br. w Pałacu Staszica – PAN Polska Federacja Biotechnologii we współpracy z International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) zorganizowały konferencję prasową, której gościem specjalnym był Prezydent ISAAA – Clive James.
  Konferencję otworzył i poprowadził Prof. dr hab. Tomasz Twardowski – Prezes Polskiej Federacji Biotechnologii.
  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: SGGW – prof. dr hab. Krzysztof Krygier,
  prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski, UW – prof. dr hab. Piotr Stępień, IHAR, Koło Biotechnologów SGGW.
  W trakcie konferencji przedstawione zostały poniższe prezentacje:
  1.                Prof. dr hab. Tomasz Twardowski: „Biotechnologia podstawą biogospodarki przyszłości. Opinia publiczna i legislacja”
  2.                Dr. Roman Warzecha – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin: „Omacnica prosowianka zagrożeniem upraw kukurydzy w Polsce”
  3.                Clive James: „Światowa produkcja roślin GM w roku 2006”
  Podczas konferencji omówione zostały badania opinii rolników nt agrobiotechnologii i uprawy roślin GM wykonane przez firmę Martn & Jacob specjalizującą się w badaniach rolniczych.
  Preferencje rolników:
  ·                  55% respondentów uważa, iż dzięki zastosowaniu odmian GM ich gospodarstwo mogłoby być bardziej opłacalne,
  ·                  59% respondentów uważa, że polscy rolnicy powinni mieć możliwość uprawy roślin GM,
  ·                  83% respondentów wie co to jest roślina GM / uprawa GM, w tym 90% z rejonu występowania omacnicy prosowianki i 77% z pozostałych województw,
  ·                  42% respondentów uważa, że materiał siewny odmian GM powinien być dostępny w normalnym obrocie handlowym,
  ·                  67% respondentów wysiałoby na swoim polu odmianę kukurydzy GM odporną na omacnicę prosowiankę,
  ·                  85% uważa, że rolnik powinien mieć swobodę wyboru technologii uprawy roślin,  
  ·                  49% respondentów widzi korzyści płynące z upraw GM, w tym:
  - 57% wskazuje niższe koszty produkcji,
  - 52% wskazuje wyższe plony,
  - 31% wskazuje na wyższą odporność roślin,
  - 9% wskazuje mniej oprysków,
  - 6% wskazuje na wyższą jakość plonów.
  Prof. Twardowski przedstawił również obecną sytuację legislacyjną w obszarze biotechnologii. Ponadto nawiązał do wygranych z rządem polskim procesów sądowych firm Monsanto i Pionieer oraz poinformował o złożonej przez PFB skardze konstytucyjnej, związanej z ostatnią nowelizacją ustawy o nasiennictwie. Podsumowując stwierdził, iż należy dążyć do zapewnienia prawa wyboru wszystkim podmiotom na rynku rolniczym.
  Dr. R. Warzecha przedstawił rosnące zagrożenia upraw kukurydzy w Polsce przez omacnicę prosowiankę i związane z tym straty plonów, poruszył problem pozostałości mikotoksyn w ziarnie kukurydzy, rozwiązanie tych problemów upatruje w technologii Bt. Clive James przedstawił raport nt stale powiększającej się światowej powierzchni uprawy i produkcji roślin GM w roku 2006 oraz prognozy upraw GM na następną dekadę. Przedstawił również korzyści płynące z agrobiotechnologii: biopaliwa, mniejsze ilości CO2 uwalniane do atmosfery,  zmniejszenie zanieczyszczenia gleb i wód. Kończąc swoją wypowiedz postawił pytanie „Co Polska ryzykuje nie stosując biotechnologii w rolnictwie?” – odpowiedz – utratę konkurencyjności! Opór przeciw GMO w Polsce jest „normalny” – ludzka natura jest oporna na zmiany, nie lubi podejmować ryzyka. Potrzebna jest debata, dostarczenie obiektywnych danych przez grono naukowców i przekazanie ich dalej poprzez media, by społeczeństwo mogło podjąć decyzje popartą wiedzą na temat GMO, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.
   
  Podsumowanie
  Celem konferencji było pokazanie, iż genetyczne modyfikacje są szansą dla polskiego rolnictwa i polskich rolników, a nie zagrożeniem. Zaprezentowane przez prof. Twardowskiego wyniki badań opinii rolników nt agrobiotechnologii i uprawy roślin GM dowiodły, że polscy rolnicy są zainteresowani zarówno korzyściami związanymi
  z agrobiotechnologią, jak i uprawą roślin GM. Podczas konferencji głos zabrał rolnik – E. Cholewa, który jako przedstawiciel rolników wyraził poparcie dla komercjalizacji uprawy roślin GM w Polsce, jako jednego z rozwiązań problemów w uprawie kukurydzy. Stwierdził, że w rejonach intensywnej uprawy kukurydzy jest to jedyne możliwe rozwiązanie, jeśli uprawa kukurydzy ma być opłacalna..
  Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów.
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms