GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Europa zbiera doświadczenia z wykorzystania GMO
  • 2009-10-01

  Europa zbiera doświadczenia z wykorzystania GMO

  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zorganizował dwudniową konferencję naukową poświęconą ocenie bezpieczeństwa organizmów genetycznie zmodyfikowanych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego, która odbyła się w Brukseli 14-15 września 2009 r. Zebrani podkreślili jak ważną rolę w procesie oceny bezpieczeństwa GMO odgrywają niezależne instytucje naukowe takie jak Panel ds. GMO EFSA, OECD czy Wspólnotowe Centrum Badawcze. Czy wynikiem dyskusji będzie usprawnienie systemu zatwierdzania nowych odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych w Unii Europejskiej?
   
  Udział w konferencji wzięli przedstawiciele krajów członkowskich z dziedziny środowiska, oceny ryzyka, przedstawiciele zainteresowanych stron w tym również przemysłu, organizacji konsumenckich oraz grupy środowiskowe z UE i spoza niej.
  Dyrektor EFSA Catherine Geslain-Lanéelle przypomniała, jaka jest rola Urzędu w zakresie oceny i badań nad GMO. Urząd ma za zadanie dostarczanie niezależnych naukowych opinii i informacji w zakresie GMO. „Nie jesteśmy ani zwolennikami ani przeciwnikami GMO” – podkreśliła. Zaakcentowała również, że istnieją znaczne rozbieżności pomiędzy opiniami na temat GMO w UE przy jednoczesnej niskiej wiedzy i aprobacie ze strony społeczeństwa.
  “Jesteśmy nie tylko po to, aby dostarczać informacji, ale również po to, aby słuchać i uczyć się. Członkowie EFSA stale pracują i poszerzają swoją wiedzę na temat GMO”, dodała.  Dyrektor Generalny ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Konsumentów w Komisji Europejskiej Robert Madelin w swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę, jaką odgrywają naukowcy w całym procesie podejmowania wszelkich rozwiązań przez ciała ustawodawcze.

  Eksperci z Panelu ds. Organizmów Genetycznie Modyfikowanych EFSA prowadzą oceną ryzyka dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych na podstawie najnowszych badań naukowych w zakresie ustalonych wytycznych.

  Ryzyko środowiskowe ze strony organizmów genetycznie modyfikowanych jest bardzo złożonym procesem i aktualnie trwają prace nad rozszerzeniem wytycznych EFSA biorąc pod uwagę najnowsze badania naukowe. Niektóre kraje członkowskie w tym Austria zgłaszały swoje uwagi co do samej procedury oceny bezpieczeństwa, że jest ona niewystarczająca i powinno się zaostrzyć wymogi w tym zakresie. Należy w tym miejscu podkreślić, że ocena opracowana przez EFSA jest jedynie jednym z elementów procesu dokonywania oceny bezpieczeństwa GMO, co podkresliła Chantal Bruetschy, przewodnicząca komórki Komisji Europejskiej ds. Biotechnologii. Jest ono uzupełnione również przez dodatkowy monitoring środowiskowy produktów znajdujących się w obrocie, jak również dalszą ocenę prowadzoną przez EFSA oraz zainicjowane działania poszczególnych krajów członkowskich.
  Ocena bezpieczeństwa GMO wsparta jest również przez środowisko naukowe z takich ciał jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC).
   
  Emilio Rodriguez Cerezo przedstawiciel JRC zaprezentował ocenę bezpieczeństwa na przykładzie jedynej dopuszczonej do uprawy w Unii Europejskiej roślinie genetycznie zmodyfikowanej - kukurydzy Bt, na przykładzie upraw prowadzonych przez ostatnie 10 lat w Hiszpanii. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń: na polach gdzie uprawiano kukurydzą genetycznie zmodyfikowaną znacznie zmalała ilość wykorzystywanych insektycydów oraz zaobserwowano wzrost plonów. Podobne doświadczenie rolników korzystających z technologii Bt przedstawił  Esther Esteban Rodrigo z Ministerstwa Środowiska Hiszpanii. Hiszpania zdobyła największą praktyczną wiedzę i doświadczenia z uprawy roślin transgenicznych, a jako kraj członkowski wspólnoty ściśle współpracuje z EFSA w zakresie dostarczania informacji o wpływie GMO na środowisko.

  Istotne poglądy przedstawili przedstawiciele światowych organizacji rolniczych reprezentowane przez COPA COGECA Dyrektora Arnaud Petit’a. Podkreślił on, że rolnicy domagają się przede wszystkim prawa wyboru, co do rodzaju prowadzonej produkcji rolniczej, czy będzie to produkcja konwencjonalna, organiczna czy wykorzystująca rośliny genetycznie zmodyfikowane.  Przemysł biotechnologiczny reprezentował Willy De Greef z Europabio, który podkreślił, że należy wykorzystać istniejące doświadczenia z wykorzystania roślin genetycznie zmodyfikowanych, aby lepiej rozważyć ocenę bezpieczeństwa i zaapelował o rozgraniczenie kwestii oceny bezpieczeństwa i badań nad ryzykiem.

  Na zakończenie konferencji Dyrektor Generalny ds. Środowiska Komisji Europejskiej Karl Falkenberg podkreślił, że praca jaką wykonuje i opinie jakie dostarcza EFSA są niezbędne do podejmowania przez Komisję Europejską decyzji w sprawie GMO.
   
  Niestety opinie naukowe instytucji Unii Europejskiej są często bagatelizowane przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, które podważają ich wiarygodność i podejmują polityczne decyzje blokując rolnikom dostęp do nowych rozwiązań biotechnologicznych. Jak długo jeszcze głos nauki będzie pomijany w dyskusji na temat GMO?  
   
  Źródło:
   
   
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms