GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>13 milionów rolników z całego świata nie może...
  • 2009-02-12

  13 milionów rolników z całego świata nie może się mylić.

  Wzrasta liczba europejskich rolników oczekujących na możliwości wyboru wykorzystania roślin transgenicznych w swoich gospodarstwach, jak podała EuropaBio (stowarzyszenie przemysłu biotechnologicznego) podczas dzisiejszej konferencji prasowej.  Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych w wielu krajach, podkreślają wzrastające zapotrzebowanie na biotechnologię rolniczą, co również wynika jednoznacznie z opublikowanych w dniu wczorajszym raportu ISAAA.
   
  Europejscy rolnicy są coraz bardziej zainteresowani wykorzystaniem nowych technologii takich jak rolnicza biotechnologia, aby sprostać rosnącym wymogom produkcji żywności przy rosnącej populacji ludności, z jednoczesną minimalizacją wpływu na środowisko naturalne” – powiedział podczas konferencji prasowej James Ede z Krajowego Związku Rolników z Wielkiej Brytanii.
   
  W nadchodzącym tygodniu, europejscy ministrowie będą mieli możliwość głosowania oraz zakończenia trwającego od 11 lat moratorium na dopuszczenie nowych odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych do uprawy. „Polityczni liderzy z Europy powinni odpowiedzieć na zapotrzebowania i głosy rolników oraz dać im wolne prawo wyboru takich samych narzędzi produkcji rolnej, jakie są dostępne na całym świecie” dodał James Ede.
   
  Nathalie Moll z EuropaBio podkreśliła „powierzchnia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w Unii Europejskiej wzrasta z roku na rok. Krajowe wyniki badań pokazują, że nawet w krajach gdzie uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych jest zakazana, niepoparta jednocześnie na żadnych dowodach naukowych oraz mimo 11 letniego moratorium na rejestrację nowych odmian genetycznie zmodyfikowanych, rolnicy chcą mieć prawo dostępu do tych technologii”.
   
  W dniu dzisiejszym francuski dziennik the Figaro opublikował informację o wydanym miesiąc temu raporcie Francuskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności AFSSA, z której wynika, że polityczny zakaz wprowadzony we Francji dla uprawy roślin genetyczne zmodyfikowanych, przegłosowany w Brukseli 16 lutego, nie znalazł potwierdzenia naukowego (co wynika z opinii EFSA z października 2008 roku). Przypomina to zatajenie przez rząd włoski publikacji raportu dotyczącego korzyści płynących z biotechnologii dla zwiększenia bezpieczeństwa żywności,  upublicznionego w listopadzie 2007 roku. „Jak możemy oczekiwać zwiększenia zaufania konsumentów, jeśli rządy podejmują decyzje polityczne niepoparte żadnymi argumentami merytorycznymi w tym danymi naukowymi, a co gorsze często je ukrywają?” stwierdziła w konkluzji Nathalie Moll.   
   
  W corocznym raporcie Międzynarodowy Instytut Propagowania Upraw Biotechnologicznych (ISAAA) wykazano, że 13,3 miliona rolników, w 25 krajach świata uprawiało w roku 2008 ponad 125 milionów hektarów roślin genetycznie zmodyfikowanych, w tym również w Egipcie i Burkina Faso.
   
  Źródło:
   
   
  Badania przeprowadzone wśród rolników w różnych częściach Europy:
   
  ·         “Percezione degli OGM: sondaggio presso maiscoltori lombardi” Sept 17-Oct 5, 2007 conducted by Demoskopea; Sample size: Maize farmers in Lombardy, Italy
  67% of farmers said they would plant GM maize if Italian law permitted (equates to an area of GM maize of 216,900 hectares).
  81% of farmers agreed it is nonsense to ban GMOs for cultivation but allow them for feed.
  ·         “Eurisko Survey of farmers’ acceptance of GMOs”. Italy. Eurisko Sample size: 88.600 growers - Sample qualifier: growing at least 95 ha Results are reported here: http://www.cia.it/rassegnastampa/10102005/033.pdf
  ·         “FSE Grower Survey” UK. Scimac - All farmers taking part in GM crop trials over the previous three years - Feedback from questionnaires: 72% - Responses account for 74% of FSE sites http://www.scimac.org.uk/files/FSEQuestionnaire2.ppt#271,1,Slide 1
  95% of farmers would grow GM crops on their farm if available commercially.
  ·         “UK farmer’s attitudes to Agricultural Biotechnology” Conductedby The National Farm Research Unit – Sample Size 24,039 farmers in UK.April 2005-March 2008 and published 31 March 2008.
  45% of farmers are in favour, 39% don’t know and only 15% are against.
  When asked the same question, in 2004/2005 42% of farmers were in favour, 40% didn’t know and 18% were against.
  ·         “Research on knowledge and opinion of Polish farmers on growing GMO” Poland. Conducted by Pracownia Badan Społecznych. Commissioned by Polish Federation of Biotechnology Sample size: 1042 growers http://www.pfb.p.lodz.pl/main/main.php?idp=30&id=9
  In 2004: 59% of farmers agreed that farmers should have the option to plant or not plant approved biotech crops.
  ·         “GMO – presentation of the marketing test results” Poland. Martin&Jacob
  In 2006: 85% of farmers agreed that farmers should have the option to plant or not plant approved biotech crops.
  ·         Spontaneous signatures‘collection: "Für den Fortschritt in der Landwirtschaft und gegen Vandalismus und kriminelle Feldzerstörungen" (In favor of the farmingprogress and against vandalism and criminal field destruction) GermanyBDP (BUNDESVERBAND DEUTSCHER PFLANZENZÜCHTER E.V.) http://www.bdp-online.de
  ·         Farmer biotech survey, France. September 2007 conducted by BVA Agribusiness
  Farmers representing 62% of the total French maize hectares said farmers should have the option to plant or not plant approved biotech crops.
  ·         "Zur Akzeptanz von gentechnisch verändertem Saatgut in der deutschen Landwirtschaft" (GM seeds‘ acceptance in the German farming industry) University of Göttingen in cooperation with University Osnabrück
  33% of farmers are in favour of GM seeds, 38% are undecided and 29% are against
  ·         Farmer Biotech Survey, Hungary. September 2007 conducted by Ipsos Szonda
  Farmers representing 53% of the total Hungarian maize hectares said farmers should have the option to plant or not plant approved biotech crops.
  ·         Farmer Biotech Survey, Spain. December 2008 conducted by Product & Market
  Farmers representing 83% of the total Spanish maize hectares said farmers should have the option to plant or not plant approved biotech crops.
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms