GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Kolejny rok kolejny rekord – 2014
  • 2015-01-28

  Kolejny rok kolejny rekord – 2014

  Jak co roku organizacja ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications) opublikowała raport na temat stanu upraw roślin GM na świecie.

  Rok 2014 był już 19. rokiem upraw GMO. Kolejny rok z rzędu zwiększył się areał upraw roślin GM, mimo że nie zwiększyła się liczba państw uprawiających GMO (28). Rośliny GM uprawiano łącznie na powierzchni 181,5 mln ha. W porównaniu do roku 2013 areał wzrósł o 6,3 mln ha. Największa powierzchnia upraw GMO znajduje się w USA (73,1 mln ha). Kolejne państwa to Brazylia (42,2), Argentyna (24,3), Indie (11,6) i Kanada (11,6).


  Szacuje się, że rośliny GM były uprawiane przez ok. 18 mln rolników. Warto zaznaczyć, że 90 proc. z nich to drobni rolnicy zamieszkujący państwa rozwijające się (Indie, Chiny, Filipiny etc.). Przeczy to nieco wysuwanym oskarżeniom, że to technologia „dla bogatych” i wielkoobszarowych gospodarstw. Rzeczywistość jest nieco odmienna. Średni areał gospodarstw, w których uprawia się GMO, w Indiach i Chinach to ok. 1 ha.


  W tych statystykach Europa wypada gorzej niż blado (w Polsce GMO się nie uprawia). Areał upraw GMO spadł tutaj w stosunku do roku 2013 o 3 proc. i wyniósł 143 tys. ha. W tym 90 proc. należy przypisać Hiszpanii. Przyczyną takiego stanu rzeczy nie jest niechęć rolników do roślin GM (ci wręcz domagają się pozwolenia na uprawę GMO), ale klimat polityczny. Pomimo niewielkiego areału upraw GMO Europa jest jednym z największych „konsumentów” GMO. Każdego roku Unia Europejska importuje ok. 30 mln ton produktów roślinnych tego typu.

  Nowe odmiany GM są stale rozwijane i coraz większa ich liczba pojawia się lub w niedługim czasie pojawi się na ryku. Oprócz roślin o zmienionych cechach agronomicznych autoryzowane są także odmiany o bezpośrednich korzyściach dla konsumentów. W roku 2014 autoryzowano kilka nowych GMO, zezwalając na ich uprawę. Warto wspomnieć o bakłażanie Bt (odporny na szkodniki) – pierwszej roślinie GM dopuszczonej do uprawy w Bangladeszu. W USA zezwolono na uprawę ziemniaka Innate (zmniejszający ilość toksycznego akrlylamidu w produktach ziemniaczanych) czy nową odmianę lucerny o zmniejszonej zawartości ligniny i zwiększonej produktywności (HarvXtra). W Indonezji wydano zgodę na uprawę trzciny cukrowej GM o zwiększonej tolerancji na suszę. Wietnam zezwolił na uprawę odmian kukurydzy odpornych na herbicydy i szkodniki. W Brazylii już niedługo będzie uprawiana fasola odporna na wirusy.


  Wbrew obiegowym opiniom na uprawie roślin GM korzystamy wszyscy – firmy agrobiotechnologiczne, rolnicy, konsumenci, światowa gospodarka i środowisko. Uprawa GMO w latach 1996-2013 doprowadziła do zwiększenia produkcji roślinnej odpowiadającej wartości 133 mld $, co miało niebagatelny wpływ na zmniejszenie presji, na wzrost cen żywności. Dzięki uprawie GMO zużycie pestycydów zmniejszyło się o ok. 500 mln kg w latach 1996-2013 (to mniej więcej ilość, jaką rolnictwo Unii Europejskiej zużywa w dwa lata). W samym roku 2013 zmniejszyła się emisja gazów cieplarnianych o 28 mld kg CO2. To tak jakby zdjąć z ulic 12,4 mln samochodów. Szacuje się, ze uprawa GMO przyczyniła się do ograniczenia przekształcania naturalnych środowisk na pola uprawne. Dzięki GMO zachowano 132 mln ha lasów (pow. Polski to ok. 31 mln ha).

   

  Źródło: http://gmo.blog.polityka.pl/2015/01/28/kolejny-rok-kolejny-rekord-2014/

  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms