GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Zakaz uprawy kukurydzy MON 810 w Niemczech zdaniem...
  • 2009-04-30

  Zakaz uprawy kukurydzy MON 810 w Niemczech zdaniem przemysłu biotechnologicznego - nielegalny

  GBE Polska, będąca reprezentacją przemysłu biotechnologicznego w Polsce, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzanych przez rządy niektórych państw członkowskich UE, zakazów uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych. W związku z ostatnio wprowadzonym zakazem uprawy kukurydzy MON 810 w Niemczech firma Monsanto Europe S.A. podjęła kroki prawne, kierując skargę do sądu administracyjnego w Braunschweig.
   
  Rządy krajów członkowskich takich jak Francja, Węgry, Austria czy Grecja wprowadziły zakazy uprawy kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej, niepoparte żadnymi nowymi dowodami naukowymi. Czasowe zawieszenie zezwolenia oparto na tzw. „klauzuli ochronnej”, która wymaga przedstawienia nowych wyników badań naukowych, mogących podważyć bezpieczeństwo produktów genetycznie zmodyfikowanych. Komisja Europejska i naukowcy z Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) podważyły wszystkie dotychczasowo wprowadzone zakazy komercyjnej uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, podkreślając, że kraje członkowskie nie przedstawiły żadnych nowych dowodów naukowych, mogących świadczyć o szkodliwości GMO. Nie ma zatem podstaw do podejmowania takich arbitralnych kroków.
   
  Niedawno, 14 kwietnia 2009 r., decyzją niemieckiej minister ds. rolnictwa - Isle Aigner wprowadzono zakaz komercyjnej uprawy kukurydzy MON 810 w Niemczech. Firma Monsanto – członek GBE Polska, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez władze niemieckie danymi, stanowiącymi podstawę do wprowadzenia zakazu, natychmiast podjęła odpowiednie kroki prawne przeciwko bezprawnemu zakazowi i skierowała sprawę do sądu.   
   
  Kukurydza MON 810 została zatwierdzona do uprawy oraz obrotu i stosowania w Unii Europejskiej w dniu 22 kwietnia 1998 roku. W tym przypadku brak jakichkolwiek podstaw merytorycznych do powołania się na „klauzulę ochronną” stanowi poważne nadużycie, ponieważ nie przedstawiono żadnych nowych danych naukowych, które mogłyby stanowić uzasadnienie jej zastosowania. Badania, do których odniosła się pani Minister Aigner nie przedstawiają żadnych nowych danych naukowych podważających bezpieczeństwo kukurydzy MON 810. 
   
  Odpowiednie urzędy kontrolne na całym świecie, w tym Unii Europejskiej, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, również Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Artykułów Spożywczych BVL, wielokrotnie potwierdzały bezpieczeństwo kukurydzy MON810.
   
  Unijne zezwolenie dopuszczające kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną do uprawy, importu oraz przetwarzania jako żywność i pasze nie jest objęte zakazem. Zakaz nie ma wpływu na wykorzystanie i obrót kukurydzą MON 810 w żadnym innym kraju członkowskim, czy poza wspólnotą.
   
  Odmiany kukurydzy MON 810 spełniają oczekiwania zrównoważonej produkcji rolniczej dostarczając niepodważalnych korzyści ekonomicznych, środowiskowych oraz jakościowych poprzez: wzrost plonowania, zwiększenie dochodów rolników, zmniejszenie ilości stosowanych insektycydów, podwyższenie jakości plonów bez pozostałości niebezpiecznych mikotoksyn.
   
  Warto podkreślić, że miliony rolników na całym świecie uprawia kukurydzę MON 810 przez ponad dekadę, na powierzchni ponad 31 mln ha, a jej bezpieczeństwo i płynące z uprawy korzyści zostały wielokrotnie potwierdzone.
   
  Członkowie GBE Polska przekonani o bezpieczeństwie produkowanych technologii podejmą wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić rolnikom swobodny dostęp do swoich technologii. Uważamy, że podejmowanie takich politycznych decyzji szkodzi nie tylko interesom przemysłu, ale przede wszystkim całemu europejskiemu rolnictwu.
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms