GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Komisja Europejska „zwleka z GMO”, podczas gdy...
  • 2008-05-19

  Komisja Europejska „zwleka z GMO”, podczas gdy miliony rolników z całego świata czerpie korzyści z uprawy roślin GM

  Europa pozostaje nadal w tyle za resztą świata: ponad 40 transgenicznych odmian roślin uprawnych wciąż czeka na rejestrację w Unii Europejskiej. Decyzja o konieczności przeprowadzenia ponownej oceny dossier  genetycznie modyfikowanego ziemniaka Amflora i dwóch odpornych na szkodniki odmian kukurydzy, mimo ich pozytywnej wcześniejszej oceny Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest skandaliczna.

  Takie absurdalne rozstrzygnięcia powodują, że europejskim rolnikom zamyka się drogę dostępu do nowych technologii. W Unii Europejskiej jedyną dopuszczoną do uprawy rośliną genetycznie zmodyfikowaną jest odporna na szkodniki kukurydza Bt MON 810. Od 1998 r. nie zatwierdzono tu żadnej nowej odmiany.

  Zanim dana roślina zostanie zatwierdzona i wpisana do wspólnotowego katalogu czeka ją długotrwały proces zatwierdzania. Musi być dokładnie zbadana i posiadać szczegółową naukową ocenę wpływu na bezpieczeństwo, zdrowie człowieka i środowisko. W Europie trwa wciąż dyskusja dotycząca nowych technologii, podczas gdy reszta świata stale się rozwija, pozostawiając Europę daleko w tyle.

  Dyrektor EuropaBio <http://www.europabio.org/>  (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Biotechnologicznego) Nathalie Moll docenia starania Komisji Europejskiej zmierzające do rozwiązania problemów z GMO (min. planowane przygotowywanie formalnego rozwiązania kwestii poziomu  zawartości  GMO nie dopuszczonych do obrotu, czy tez kwestia zniesienia zakazu GMO w Austrii), jednak oczekuje, że zrobi ona więcej dla europejskich rolników, którzy będą mogli swobodnie uprawiać rośliny genetycznie zmodyfikowane w swoich gospodarstwach, a nie tylko je importować.

  Europa zmierza do ograniczenia wpływu rolnictwa na środowisko naturalne i złagodzenia wynikających z tego zmian klimatycznych. Uprawy transgeniczne mogą stanowić doskonałe rozwiązanie dla obu tych problemów. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie płynące z upraw roślin transgenicznych pokazało, że mają one znaczny wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, jaki można porównać z wycofaniem z użytku w Wielkiej Brytanii 25% samochodów.

  Uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych szybko zyskują akceptację na całym świecie. Przynoszą realne korzyści ekonomiczne rolnikom, dzięki zwiększeniu plonów, przy niższym nakładzie kosztów produkcji (ograniczenie ilości zabiegów agrochemicznych). Biotechnologia rolnicza może przyczynić się do uzyskania roślin uprawnych  łatwo adaptujących  się w trudnych warunkach klimatycznych i uprawnych , efektywniej wykorzystujących wodę, które można  będzie uprawiać na gorszej jakości glebach zasadowych  lub niskiej klasy glebach suchych.

  W czasie kiedy tak dużo mówi się o bezpieczeństwie żywności , a światowe ceny żywności rosną w zastraszającym tempie, zielona biotechnologia ma do spełnienia istotną rolę w uzupełnianiu zapasów światowej produkcji żywności. Niedopuszczalne jest by Europa wahała się nad zastosowaniem własnego systemu zatwierdzania, jednocześnie wpływając niekorzystnie na kraje rozwijające się, które byłyby zainteresowane wykorzystaniem nowych technologii.
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms