GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
  • 2013-11-18

GMO wróci?

UE godzi się na kukurydzę GMO w żywności i paszy oraz na pyłki tych roślin.

 

Jak informuje FAMMU/FAPA, Komisja Europejska Decyzją Wykonawczą UE/648 i 650/2013 z 6 listopada br. zezwoliła na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia WE/1829/2003 PE i Rady, produktów (żywności o paszy) zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON89034x1507xNK603 oraz MON89034x1507xMON88017x59122 sprzedawaną jako SmartStax (i 8 odmian pokrewnych: szczegóły w rozporządzeniu) składających się z niej lub z niej wyprodukowanych. Produkt musi być etykietowany, a posiadacz zezwolenia zapewnia wdrożenie planu monitorowania skutków dla środowiska. Informacje o produkcie zawarte w załączniku rozporządzenia wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Decyzja obowiązuje 10 lat tj. do 13 listopada 2023 roku.

Natomiast Decyzją Wykonawczą UE/649/2013 z 6 listopada br. Komisja Europejska zezwoliła na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia WE/1829/2003 PE i Rady pyłku wyprodukowanego z kukurydzy GMO MON810 w żywności lub jako żywność. Produkt musi być etykietowany zgodnie z rozporządzeniem WE/1829/2003. Informacje o produkcie zawarte z załączniku rozporządzenia wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Decyzja obowiązuje 10 lat tj. do 13 listopada 2023 roku.

 

Więcej na stronie: http://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/gmo-wroci,47667.html

wstecz do góry

Prawo

prawo i gmo

Ekonomia

ekonomia

Nauka

nauka

Media
Media
2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
realizacja: ideo powered by: edito cms