GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Zakaz uprawy kukurydzy modyfikowanej genetycznie w...
  • 2011-11-28

  Zakaz uprawy kukurydzy modyfikowanej genetycznie we Francji nielegalny

  Conseil d’Etat najwyższy organ francuskiego sądownictwa administracyjnego, potwierdził w swoim wyroku, że wprowadzony przez Francję w 2008 roku zakaz uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 jest nielegalny. Sędziowie uznali, że Rząd wprowadzając zakaz nie miał żadnych dowodów popierających tezę o szkodliwości tej odmiany kukurydzy. Wyrok ten ma związek z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z września tego roku. ETS stwierdził w nim, że Francja oparła moratorium na uprawy MON810 na niewłaściwej podstawie prawnej, i zażądał jego rewizji.
  Carel du Marchie Sarvaas, dyrektor EuropaBio ds. Zielonej Biotechnologii powiedział: „Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz francuskiego sądu potwierdzają, że zakazy dotyczące uprawy genetycznie modyfikowanych roślin nie mogą być oparte na przesłankach politycznych. Jak stwierdzono w obu wyrokach, nie można wprowadzać zakazu uprawy roślin GM bez potwierdzonych naukowo dowodów na szkodliwość tych upraw, czego Francja ani inne europejskie kraje nie przedstawiły.”
  Zakaz korzystania z nowoczesnych technologii w rolnictwie pociąga za sobą koszty ekonomiczne takie jak straty plonów spowodowane występowaniem szkodników czy zablokowanie inwestycji w sektor badań naukowych w rolnictwie. „Rolnicy we Francji uprawiali blisko 20 000 hektarów kukurydzy GM w 2007 roku przed wprowadzeniem nielegalnego zakazu. W ciągu kolejnych czterech lat francuscy rolnicy ponieśli ogromne straty spowodowane ograniczeniem możliwości zwalczania szkodników kukurydzy, co z kolei doprowadziło do zmniejszenia plonów i pogorszenia ich jakości. Francuskie władze muszą zdecydować czy chcą odzyskać swoją pozycję jednego z czołowych liderów innowacji w rolnictwie, zmierzyć się z przyszłymi globalnymi wyzwaniami i stworzyć miejsca pracy w inwestycjach związanych z rolnictwem czy wspierać anty-naukowe programy, które osłabiają konkurencyjność Europy” – powiedział Carel du Marchie Sarvaas.
  Badania prowadzone przez unijne centrum badawcze Joint Research Centre[1] pokazały, że uprawa kukurydzy MON 810 powoduje zwiększenie zysków o 122 euro na hektar, zwiększenie plonów o 11,8% w przypadku występowania na danym obszarze szkodników, oraz skutkuje zredukowaniem kosztów insektycydów o 20 euro na hektar. Przez 4 lata obowiązywania zakazu francuscy rolnicy stracili potencjalne zyski wysokości ponad 40 mln euro z wyprodukowania dodatkowo ponad 370 000 ton kukurydzy.
   
  Źródła:


  [1] Joint Research Centre of the European Commission (2008). "Adoption and performance of the first GM crop introduced in EU
  agriculture: Bt maize in Spain.” Also published in Nature Biotechnology, April 2008.
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms