GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Dajmy rolnikom wybór
  • 2011-11-18

  Dajmy rolnikom wybór

  W świetle obchodów Światowego Dnia Żywności oraz dyskusji na temat bezpieczeństwa żywnościowego, Unia Europejska musi zdać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności za umożliwienie wzrostu produkcji żywności. Aby to osiągnąć europejscy rolnicy będą potrzebowali dostępu do każdego możliwego sposobu zwiększenia efektywności produkcji rolniczej, włączając w to uprawy genetycznie zmodyfikowanych roślin. Niezbędne jest opracowanie odpowiednich regulacji, które zagwarantują rolnikom prawo wyboru, co do rodzaju prowadzonej uprawy.
  Szacuje się, że globalne zapotrzebowanie na żywność na świecie wzrasta o 3-4% rocznie i przewiduje się, że wrośnie o 70% do roku 2050. Unia Europejska obecnie eksploatuje ponad 30 milionów hektarów (obszar wielkości Niemiec) poza swoimi granicami, aby zaspokoić własne potrzeby. To zjawisko nazywane jest przez naukowców ‘zajmowaniem wirtualnej ziemi’. Przemysł biotechnologiczny wzywa Unię Europejską do rozważenia znaczenia nowoczesnych technologii w osiągnięciu wzrostu efektywności produkcji rolniczej.
  Badania naukowe wykazały, że uprawy GMO dają większe plony o 6%-30%. Uprawy transgenicznych roślin przyczyniają się również do ograniczenia wpływu rolnictwa na środowisko poprzez mniejsze zużycie pestycydów i paliw. W 2010 roku ponad 15 milionów rolników na całym świecie uprawiało GMO na powierzchni około 148 milionów hektarów. Unia Europejska pod tym względem pozostaje daleko w tyle, dopuszczając do uprawy jedynie dwie genetycznie zmodyfikowane odmiany roślin: kukurydzę MON 810 i ziemniak Amflora, których uprawy w 2010 roku zajmowały łącznie około 100 tysięcy hektarów.
  Już dziś rolnicy z wielu krajów na świecie mają dostęp do nowoczesnych technologii rolniczych w tym wielu odmian genetycznie modyfikowanych roślin uprawnych. Konieczne jest zapewnie również rolnikom w Unii Europejskiej możliwości wyboru tych technologii.
   
  Więcej na ten temat w filmie:
   
  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie EuropaBio:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms