GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Naukowcy potępiają dewastację pól doświadczal...
  • 2011-10-28

  Naukowcy potępiają dewastację pól doświadczalnych z roślinami GMO

  Według ostatnich doniesień prasowych na polach doświadczalnych w Niemczech zniszczono uprawy transgenicznych ziemniaków oraz pszenicy. Ziemniaki miały genom zmieniony w ten sposób, aby mogły zastąpić ropę naftową przy produkcji plastików, a kukurydza miała wszczepiony gen odporności na choroby grzybowe.
  W ostatnich latach ataki na uprawy roślin transgenicznych w Niemczech są coraz liczniejsze. W blisko połowie przypadków sprawcy ataków nie są zidentyfikowani. W bieżącym roku zniszczono sześć spośród szesnastu upraw transgenicznych. W latach 2005-2010 r. zanotowano 210 ataków na takie uprawy.
  Takim praktykom zdecydowanie sprzeciwiają się naukowcy prowadzący badania nad genetycznymi modyfikacjami roślin uprawnych, wydali oni specjalne oświadczenie podczas konferencji odbywającej się w Üplingen w Niemczech:
   
  W dzisiejszych czasach świat zmaga się z wieloma trudnymi wyzwaniami. Ponad 1 mld ludzi jest niedożywionych, co często skutkuje występowaniem przewlekłych chorób i przedwczesnych zgonów. Rolnictwo obciąża środowisko poprzez używanie pestycydów, nawozów, nawadnianie, orkę oraz przekształcenia naturalnych ekosystemów.. Dalszy wzrost liczby ludności świata jeszcze spotęguje ten wpływ. Do roku 2050 gospodarka światowa będzie musiała wyprodukować 70% więcej żywności, paszy, włókien i biomasy na mniejszym obszarze ziemi uprawnej przy zmieniających się warunkach klimatycznych.
   
  W związku z tym rolnicy będą musieli produkować więcej, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko. Istnieje nagląca potrzeba „zrównoważonej intensyfikacji” w produkcji rolniczej, aby sprostać tym wyzwaniom. Rolnicy potrzebują roślin uprawnych, które dają większe plony z hektara, lepiej wykorzystują zasoby wodne, są mniej zależne od stosowania pestycydów i nawozów, mają zwiększoną wartość odżywczą itd.
   
  Już podczas Szczytu Ziemi w 1992 roku zauważono, że tych problemów nie można rozwiązać tylko konwencjonalnym podejściem, lecz wymaga to również zaangażowania nowoczesnych technologii takich jak nowoczesna biotechnologia. Techniki molekularne takie jak inżynieria genetyczna nie są cudownym rozwiązaniem wszystkich problemów, ale są niezbędnymi narzędziami na drodze do celu.
   
  Od 1992 roku trwają z tego powodu intensywne badania biotechnologiczne, w szczególności w sektorze publicznym, aby rozwijać rośliny uprawne ze zwiększoną odpornością na szkodniki, grzyby, wirusy i bakterie; uprawy odporne na suszę, wysokie temperatury, zasolenie i herbicydy; uprawy, które mają większe wartości odżywcze itp. Badania te są prowadzone w wielu ośrodkach badawczych na całym świecie.
   
  Od 1996 roku ponad 1 mld hektarów genetycznie modyfikowanych odmian roślin uprawnych było uprawiane w ponad 30 krajach na całym świecie przez ponad 15 milionów rolników. Skumulowane korzyści wykorzystania upraw transgenicznych, w porównaniu do zastąpionych przez nie odmian konwencjonalnych, pokazują znaczący wzrost plonów, odpowiadający 60 milionom dodatkowych hektarów ziemi; skutkują zmniejszeniem zużycia pestycydów o 350 mln kg substancji aktywnych, zmniejszeniem zużycia paliw kopalnych a także zmniejszeniem zanieczyszczenia mykotoksynami.
   
  Pomimo tych niezaprzeczalnych korzyści, genetycznie modyfikowane odmiany roślin dostępne dla rolników ograniczają się głównie do soi, kukurydzy, bawełny i rzepaku ze zwiększoną odpornością na szkodniki i/lub tolerancją na herbicydy.
   
  Dodatkowo w ciągu ostatnich kilku lat większość finansowanych ze środków publicznych badań nad innymi roślinami i cechami została spowolniona a czasami nawet została zupełnie przerwana. Głównymi powodami tej sytuacji są coraz surowsze wymagania administracyjne oraz niszczenie wielu pól doświadczalnych z roślinami GMO przez aktywistów.
   
   
  Wzrastające wymagania administracyjne
   
  W związku z socjoekonomicznymi i środowiskowymi korzyściami ze stosowania upraw GM, doświadczenia 25 lat badań przeprowadzanych na tysiącach pól doświadczalnych, połączone z ponad 15-letnim okresem komercyjnych upraw roślin GM na całym świecie, pokazały, że nie ma wiarygodnych danych wskazujących na niekorzystny wpływ GMO na zdrowie ludzi i środowisko. Pomimo tego nie zrobiono nic, aby poprawić prawo w Europie na przykład poprzez uproszczenie procedury lub zwolnienia z niej odmian GM, dla których wykazano, że nie wywołują niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Wręcz przeciwnie, przepisy prawa są coraz bardziej uciążliwe, wprowadzono również zakazy w niektórych europejskich krajach, wszystkie bez naukowego uzasadnienia.
   
   
  Niszczenie pól przez aktywistów
   
  Doświadczenia polowe są niezbędne w prowadzeniu badań biotechnologicznych, w celu potwierdzenia ich przydatności gospodarczej i bezpieczeństwa nowych odmian roślin. Naukowcy akceptują istnienie odpowiednich procedur związanych z pozwoleniem na wykonanie doświadczeń polowych, jak również możliwość wniesienia odwołania przez osoby trzecie. Jednak wzrasta liczba przypadków, kiedy ocena bezpieczeństwa oraz odpowiednie procedury zostają spełnione i skutkują wydaniem pozwolenia na próby polowe, natomiast same doświadczenia polowe są niszczone przez aktywistów często z użyciem gróźb i przemocy.
   
  Takie akcje są niedemokratyczne, ponieważ burzą demokratycznie zatwierdzoną procedurę wydania pozwolenia na próby polowe. Aktywiści nie są ponad demokratycznie uchwalonym prawem, dlatego jest to zniechęcające i rozczarowujące, że niektórzy politycy, włączając w to posłów Parlamentu Europejskiego, ogłaszają publicznie poparcie dla takich akcji, jako oznak „publicznej odwagi”. Takie kryminalne szkody i zagrożenia skierowane w zatwierdzone badania i zaangażowane w nie osoby, zakłócają badania i wprowadzanie nowych technologii, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu istotnych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska. Działania podejmowane w celu zniszczenia doświadczeń i grożenia naukowcom powinny być postrzegane jako nielegalne i niemoralne.
   
  To co czyni te akty wandalizmu jeszcze bardziej bolesnymi to prezentowanie fałszywego uzasadnienia i brak chęci rozmowy z naukowcami, którzy prowadzą badania oraz rolnikami, którzy chcą wprowadzać te uprawy na przykład w ramach programów zintegrowanej ochrony przed szkodnikami. W rzeczywistości niektórzy aktywiści są specjalnie przygotowani, aby zakłócać spotkania rolników i naukowców, którzy wierzą, że genetycznie modyfikowane rośliny są ważnym narzędziem do walki z wyzwaniami przyszłości.
   
  Organizacje i naukowcy sektora publicznego wymienieni poniżej wzywają aktywistów, aby zaprzestali swoich niszczycielskich działań i w zamian zapraszają ich do otwartej, cywilizowanej debaty, aby przedyskutować powody prowadzenia badań nad konkretnymi organizmami genetycznie zmodyfikowanymi, prawo rolników do wyboru uprawianych odmian roślin, które najlepiej odpowiadają ich sposobowi gospodarowania, obawy aktywistów związane z GMO oraz konsekwencje zaprzestania korzystania ze zdobyczy nowoczesnej biotechnologii. Osoby zainteresowane w podjęciu takiej debaty mogą przesyłać swoje zgłoszenia pod adres: .
   
  AgroBiotechRom (Rumunia); Prof. Bojin Bojinov, Faculty of Agronomy Plovdiv (Bułgaria); Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja, Hiszpania); Dr. Stefan Rauschen, Aachen University (Niemcy); Association Française des Biotechnologies Végétales (AFBV, Francja); FuturAgra (Włochy), InnoPlanta (Niemcy), National Farmers Union (Anglia i Walia); Dr. Piero Morandini, Universty of Milano (Włochy); National Federation of Agricultural Cooperators and Producers (MOSZ, Węgry); Em. Prof. Klaus Amman, Bern (Szwajcaria); Conservation Agriculture Association (APOSOLO, Portugalia); Prof. Selim Cetiner, Sabanci University (Turcja); Polski Związek Producentów Kukurydzy (Polska), Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy  Instytut Badawczy (Polska); Public Research and Regulation Initiative (PRRI)
   
  6 września 2011, Üplingen, Niemcy
   
  Źródła:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms