GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Biotechnologia rolnicza może pomóc w efektywnym ...
  • 2011-09-26

  Biotechnologia rolnicza może pomóc w efektywnym wykorzystaniu zasobów

  Bruksela 22 września 2011. Europa potrzebuje bardziej konkretnej i rozsądnej polityki dotyczącej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz opracowania planu działania określającego średnio- i długofalowe cele w tym zakresie.
  Przedstawiony w tym tygodniu plan działania mający na celu przekształcenie gospodarki europejskiej w gospodarkę zrównoważoną niewątpliwe jest dużym krokiem naprzód. Jednak, aby sprostać ambitnym celom przedstawionym w tej strategii, Unia Europejska musi wziąć pod uwagę ogromny potencjał biotechnologii. Osiągnięcia tej nauki już pomagają zmagać się z niedoborem zasobów w Europie i na świecie poprzez umożliwienie stosowania bardziej wydajnych i zużywających mniej energii procesów produkcji w różnych sektorach gospodarki takich jak rolnictwo, energia odnawialna i przemysł. Biotechnologia przynosi wymierne korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.
  Kluczowym przesłaniem opublikowanego przez Komisję planu działania jest konieczność osiągnięcia porozumienia wszystkich unijnych instytucji w celu zdefiniowania właściwych założeń efektywności wykorzystania zasobów, aby Europa pozostała konkurencyjna, stała się bardziej przyjazna środowisku i zabezpieczyła potrzeby wzrastającej liczby mieszkańców.
  Unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Jedynie rozwój ekologiczny zapewni Europie i światu zrównoważoną przyszłość. Branża przemysłowa i sektor ochrony środowiska muszą ze sobą ściśle współpracować, gdyż w perspektywie długoterminowej nasze interesy są zbieżne”.
  Jednym z głównych założeń wymienionych w unijnym planie jest poprawienie efektywności produkcji rolniczej przy wykorzystaniu mniejszych zasobów ziemi uprawnej. Zaproponowano rozwój partnerstwa w sprawie produktywności i zrównoważonego rolnictwa, aby zwiększyć urodzajność gleb do 2015 roku. Wraz z ograniczeniem marnowania żywności, biotechnologia rolnicza może pomóc w zwiększeniu produktywności równocześnie redukując wpływ produkcji rolniczej na glebę i zasoby wodne, kluczowe czynniki, których Europa nie może pominąć.
  Nathalie Moll, Sekretarz Generalny EuropaBio powiedziała: „Zapotrzebowanie Europy na zasoby nie jest zrównoważone. Unia Europejska wymaga fundamentalnych zmian w kierunku bardziej zrównoważonych produktów, procesów, energii i rolnictwa. Europa posiada ogromny potencjał naukowy oraz doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Jako przemysł, jesteśmy zachęceni przykładem pokazanym przez Komisję Europejską do rozwijania innowacyjnej polityki ukierunkowanej na przyszłe badania. To czego dziś potrzebujemy to inwestycje, aby zwiększyć wykorzystanie wyników badań Unii Europejskiej, a przez to stworzyć nowe miejsca pracy oraz dostarczyć Europie korzyści ekonomicznych i środowiskowych i w pełni wykorzystać nasz potencjał na rynku światowym. Komisja Europejska, przygotowując cele do osiągnięcia do 2013 roku, wzięła częściowo pod uwagę wkład biotechnologii i jej ogromny potencjał w zwiększeniu efektywnego wykorzystania zasobów.”
  Jeśli Europa myśli poważanie o wypełnieniu obiecanych warunków do roku 2020, potrzebne będzie całościowe i strategiczne podejście do polityki wspierania i inwestycji w biotechnologię. EuropaBio wzywa Komisję i kraje członkowskie do zapewnienia, że przyjęty plan wzmocni połączenie między efektywnym wykorzystaniem zasobów a konkurencyjną i innowacyjną unijną gospodarką.
   
   
  Biotechnologia i efektywne wykorzystywanie zasobów:
  ·    Europa ma potencjał do zostania światowym liderem w zakresie biogospodarki opartej na odnawialnych zasobach. W UE wartość tego rynku jest szacowana na 2 tryliony euro.
  ·    Odnawialne materiały przemysłowe mogą być używane do produkcji tekstyliów, plastikowych kubków czy toreb poprzez wykorzystanie zdobyczy przemysłowej biotechnologii
  ·    WWF określił potencjał biotechnologicznych procesów i produktów w ograniczeniu emisji CO2 pomiędzy 1 – 2,5 miliarda ton tego gazu do 2030 roku, co daje większą ilość niż emisja CO2 Niemiec w 1990 roku
  ·    Proszki do prania zawierające enzymy uzyskane na drodze biologicznej od lat pozwalają na czyszczenie ubrań w niższych temperaturach, pozwalając na uzyskanie ogromnych oszczędności energii i korzyści ekonomicznych dla konsumentów
  ·    Materiał roślinny pochodzący z odpadów rolniczych dzięki procesom biotechnologicznym jest wykorzystywany jako surowiec do produkcji różnych produktów takich jak biopaliwa
  ·    Dzięki wykorzystaniu biotechnologii w rolnictwie w 2009 roku nastąpiło zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 17,7 miliardów kg odpowiadające usunięciu blisko 7,8 miliona sztuk samochodów z naszych dróg
  ·    Biotechnologia rolnicza przyczynia się do ochrony gleb przed erozją poprzez zmniejszenie ilości zabiegów uprawowych
  ·    Biotechnologia rolnicza pozwala zwiększyć plony przy bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów wody. Przyczynia się do poprawy odporności roślin na niedobory wody poprzez redukcję jej strat oraz zwiększenie tolerancji roślin na suszę.
   
  Więcej informacji:
  Informacja Prasowa Komisji Europejskiej:
  Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms