GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Stanowisko GBE Polska w sprawie ustawy o nasiennic...
  • 2011-08-26

  Stanowisko GBE Polska w sprawie ustawy o nasiennictwie

  GBE Polska z pełnym poparciem przyjmuje decyzję Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego o wecie do ustawy o nasiennictwie, z powodu niezgodności tej ustawy z prawem Unii Europejskiej.
  Uważamy, że polscy rolnicy powinni mieć zagwarantowane prawo do wyboru bezpiecznych i dostępnych na rynku technologii rolniczych w tym uprawy odmian roślin modyfikowanych genetycznie, których stosowanie zostało dopuszczone na terenie Unii Europejskiej. Ograniczenie dostępu do nowoczesnych technologii poprzez wprowadzenie zakazu obrotu materiałem siewnym GMO zmusza rolników do sprowadzania tych nasion z krajów sąsiednich i wyklucza polskie firmy dystrybucyjne z udziału w ich sprzedaży. Ponadto tego typu zakazy są zaprzeczeniem zasad wspólnego rynku Unii Europejskiej. Dlatego też domagamy się zniesienia już istniejących zakazów oraz kompleksowych regulacji prawnych dotyczących organizmów genetycznie modyfikowanych, uwzględniających stosowanie materiału siewnego oraz uprawę roślin genetycznie zmodyfikowanych.
  Przemysł biotechnologiczny deklaruje również chęć udziału w szerokiej dyskusji na temat zastosowania zielonej biotechnologii w rolnictwie oraz jej potwierdzonych korzyściach dla rolników i konsumentów.
   
  Robert Gabarkiewicz
  GBE Polska
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms