GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Raport Antama: od 1998 roku, dzięki uprawie kukur...
  • 2013-12-06

  Raport Antama: od 1998 roku, dzięki uprawie kukurydzy Bt, import kukurydzy do Hiszpanii zmniejszył się o ponad 853 tysięcy ton.

  Od 1998 roku, dzięki uprawie kukurydzy Bt, Hiszpania na imporcie kukurydzy zaoszczędziła 156 mln euro. Dzięki uprawie kukurydzy Bt w Hiszpanii plony zwiększyły się o dodatkowe 853.201 ton. Kukurydza Bt pozwoliła na zmniejszenie w Hiszpanii emisji CO2 o 662.937 ton, co jest równoważne emisji CO2 przez 22.394 samochodów w ciągu roku.

   

  Madryt, 28 listopada 2013 – Z okazji 15-lecia uprawy zmodyfikowanej genetycznie (GM) kukurydzy w Unii Europejskiej Fundacja Antama opublikowała raport “15 lat uprawy kukurydzy Bt w Hiszpanii: ekonomiczne, społeczne i środowiskowe korzyści” przygotowany przez dr Laura Riesgo. Raport ten to wyjątkowa analiza korzyści uzyskanych przez Hiszpanię z wprowadzenia uprawy kukurydzy Bt. Jest to badanie, które ocenia i wylicza korzyści z wpływu biotechnologii rolniczej na poziomie gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

  W raporcie stwierdzono, że wprowadzenie kukurydzy Bt pozwoliło Hiszpanii zmniejszyć import kukurydzy o ponad 853 tysięcy ton w latach 1998 - 2013, co w konsekwencji pozwoliło zaoszczędzić 156 milionów euro. Jest to znaczący wkład do bilansu handlu zagranicznego Hiszpanii, który wykazuje deficyt w handlu tą uprawą.

  W ciągu ostatnich 15 lat dzięki uprawie kukurydzy Bt w Hiszpanii plony zwiększyły się o 853.201 ton. Do uzyskania takiego wyniku konwencjonalnymi metodami należałoby znacząco zwiększyć powierzchnię uprawny oraz zużycie wody o dodatkowe 490,126 tysięcy m3. Ta ilość wody odpowiada zapotrzebowaniu 59 miast zamieszkałych przez 10.000 mieszkańców każde.

  Generalnie uprawa kukurydzy Bt w Hiszpanii pozwoliła zmniejszyć zużycie wody o 1.041 mln m3 w ciągu ostatnich 16 lat. Ponadto Kukurydza Bt pozwoliła na zmniejszenie emisji o 662.937 ton CO2 w Hiszpanii, co oznacza że uprawa kukurydzy Bt skompensowała emisję CO2 przez 22.394 samochodów w ciągu roku.

  Główne korzyści ekonomiczne stojące za wprowadzeniem kukurydzy Bt to wyższe plony i niższe koszty produkcji. Wynika to z mniejszej liczby oprysków pestycydami, kosztów zabiegów, częstości występowania fumonizyny (mikotoksyny) w kukurydzy i redukcji strat spowodowanych przez omacnice prosowiankę. Ponadto kukurydza Bt ma mniejszy wpływ na faunę i florę np. na populację pożytecznych gatunków owadów. Średni poziom plonów wynosi pomiędzy 7,38 - 10,53 %, w zależności od powierzchni i nasilenia zarażenia szkodnikami.

  Wysokie przychody z uprawy kukurydzy Bt wynikają głównie z dodatkowych korzyści ekonomicznych, dzięki którym rolnik zmniejsza koszty uprawy w stosunku do uprawy konwencjonalnej. Ta różnica może wynosić do 147 euro z hektara, w zależności od obszaru uprawy i danego roku. Oprócz korzyści ekonomicznych kukurydzy Bt, rolnicy również zwracają uwagę na łatwość zarządzania taką uprawą.

   

  Krótko o dr Laura Riesgo

  Dr Riesgo otrzymała tytuł doktora ekonomii (2004) oraz specjalne wyróżnienie za pracę doktorską (2007) Uniwersytetu w Oviedo. Obecnie jest profesorem ekonomii stosowanej na Uniwersytecie Pablo de Olavide. Wcześniej była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Valladolid (2001-2002) oraz w Instytucie Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS) Komisji Europejskiej (2009-2011).

  Opracowała ona kompleksowy program badawczy na temat zagadnień związanych z ekonomią, rolnictwem, zasobami naturalnymi, zrównoważonym rolnictwem oraz ekonomicznymi skutkami upraw genetycznie modyfikowanych. Badania te przyniosły szereg publikacji: 18 artykułów w czasopismach międzynarodowych, 3 artykułów w czasopismach krajowych i 7 rozdziałów książki.

   

  Więcej informacji znaleźć można na stronach:

  http://fundacion-antama.org/el-cultivo-de-maiz-bt-ha-permitido-la-reduccion-de-las-importaciones-de-maiz-en-espana-en-mas-de-853-mil-toneladas-desde-1998/

  http://www.europabio.org/news/1998-thanks-bt-maize-cultivation-maize-imports-spain-have-been-reduced-more-853000-tonnes

  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms