GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Korzyści społeczno-gospodarcze ze stosowania GMO...
  • 2013-05-20

  Korzyści społeczno-gospodarcze ze stosowania GMO w rolnictwie - Raport PG Economics 2013

  Współautor raportu, Graham Brookes, mówi: "W państwach, w których rolnicy otrzymali możliwość uprawy roślin modyfikowanych genetycznie, szybkość wprowadzania tych upraw była zazwyczaj bardzo dynamiczna. Korzyści ekonomiczne dla rolników wyniosły średnio ponad $ 130/ha w 2011. Większość tych korzyści wciąż rośnie szczególnie w krajach rozwijających się. GMO jest również korzystne dla środowiska, ponieważ rolnicy używają mniej herbicydów i zastępują środki owadobójcze roślinami genetycznie zmodyfikowanymi odpornymi na owady. To wszystko prowadzi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa ".

  Podsumowanie głównych wniosków raportu:

  ·         Korzyści ekonomiczne gospodarstw rolnych w 2011 r. wyniosły 19.8 miliarda dolarów, był to średnio wzrost dochodów o $ 133/ha. Po 16 latach (1996-2011), globalny zysk dla rolnictwa wyniósł 98.2 miliardów dolarów;

  ·         49% (48 miliardów dolarów) wszystkich korzyści uzyskano z zmniejszenia zużycia środków chwastobójczych, insktycydów oraz poprawy plonów;

  ·         Technologia odporności na szkodniki stosowana w bawełnie i kukurydzy konsekwentnie prowadzi do wzrostu plonów. Średnio wzrost wydajności w latach 1996-2011 w związku z korzystaniem z tej technologii wyniósł 10,1% dla kukurydzy i 15,8% dla bawełny;

  ·         Większość (51%) zysków zanotowanych w 2011 uzyskali rolnicy z krajów rozwijających się, z czego 90% tych zasobów otrzymały małe gospodarstwa rolne. W okresie 1996-2011, łącznie około 50% zysków trafiło do rolników z krajów rozwijających się;

  ·         Koszty poniesione przez rolników za dostęp do biotechnologii roślin w 2011 r. wyniosła 21% całkowitych zysków (w sumie 24.2 miliarda dolarów);

  ·         Pomiędzy 1996-2011 dzięki biotechnologii roślin uzyskano dodatkowe 110 milionów ton soi, 195 milionów ton kukurydzy, 15,8 milionów ton bawełny i 6,6 mln ton rzepaku;

  ·         Gdyby biotechnologia roślin nie była dostępna 16.7 milionów rolników z niej korzystających w 2011 roku, żeby zebrać plony z 2011 roku, musiałoby zasiać dodatkowo 5,4 mln ha soi, 6,6 mln ha kukurydzy, 3,3 mln ha bawełny i 0,2 mln ha rzepaku. Całkowity obszar na dodatkowe rośliny odpowiadałby 9% gruntów ornych w USA, 25% gruntów ornych w Brazylii i 28% powierzchni ornych w Unii Europejskiej;

  ·         Biotechnologia roślin przyczyniła się do znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Wynika to z mniejszego zużycia paliwa i dodatkowego magazynowania węgla w glebie podczas uprawy roślin GMO. W 2011 roku było to równoznaczne z usunięciem 23 miliarda kg dwutlenku węgla z atmosfery lub 10.2 milionów samochodów przez rok;

  ·         Biotechnologia roślin zmniejszyła ilość oprysków pestycydami w latach 1996-2011 o 474 milionów kg (9%). Jest to równe całkowitej ilości pestycydów stosowanych do roślin uprawnych w całej Unii Europejskiej w ciągu 1,75 roku upraw;

   

  Koniec

   

   

  Źrodło: http://www.pgeconomics.co.uk/pdf/2013globalimpactstudyfinalreport.pdf
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms