GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Raport Seraliniego - Środowisko naukowe odrzuca b...
  • 2012-10-10

  Raport Seraliniego - Środowisko naukowe odrzuca badania o niskiej wartości naukowej

  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał wstępną opinię w sprawie raportu zatytułowanego „Długoterminowe badania nad toksycznością herbicydu Roundup oraz genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy odpornej na Roundup”, który został opublikowany 19 września 2012 roku w  „Food and Chemical Toxicology”. Zdaniem EFSA raport narusza dobre praktyki naukowe, takie jak wytyczne w sprawie badań i raportowania, które zostały zaaprobowane na całym świecie.

   

  W swoim oświadczeniu EFSA stwierdziła, że „wstępne badanie raportu dr Gilles-Eric Seralini wykazało, że projekt, raportowanie i analiza wyników , które zostały opisane w artykule, są niewystarczające” i „...W związku z szeregiem niedociągnięć EFSA nie może traktować wniosków raportu za solidne i udowodnione naukowo. Liczne problemy odnoszące się do konstrukcji i metod badania powodują, że nie można określić przyczyn występowania nowotworów u szczurów. Dlatego na podstawie informacji opublikowanych przez autorów, EFSA nie widzi potrzeby ponownej oceny bezpieczeństwa kukurydzy NK603 ani oceny glifosatu”.

  Per Bergman, który przewodniczył pracom EFSA, powiedział: „Niektórzy mogą być zaskoczeni, że sprawozdanie EFSA skupia się na metodologii tego badania, a nie na jego wynikach, ale tak naprawdę jedno prowadzi do drugiego. Podczas przeprowadzania badania ważne jest, aby zapewnić właściwe ramy badania. Jasne cele i prawidłowa metodologia tworzą solidne podstawy, które pozwalają na osiągnięcie dokładnych wyników i wyciagnięcie rzetelnych wniosków. Bez tych elementów badanie jest mało wiarygodne”.

  Dyrektor ds. Oceny Naukowej Produktów dodał, że rozważanie możliwych długoterminowych skutków GMO była jest i nadal będzie, kluczowym elementem prac EFSA w celu ochrony zwierząt, ludzi i środowiska.

  Wstępna opinia EFSA jest pierwszym krokiem w procesie dwustopniowym. Druga analiza zostanie wydana do końca października 2012 roku. Będzie ona brać pod uwagę wszelkie dodatkowe informacje autorów badania, którzy otrzymają możliwość dostarczenia dokumentacji i procedur badań do Urzędu, aby zapewnić jak najszerszą wiedzę na temat swojej pracy. Będzie też zawierać stanowiska państw członkowskich na ten temat oraz analizę niemieckich organów odpowiedzialnych za ocenę glifosatu.

  Główne ustalenia wstępnej oceny

  Grupa zadaniowa składająca się z członków EFSA ds. GMO, pestycydów i naukowych jednostek oceniających sporządziła listę zagadnień na temat badania, które należy rozwiązać, zanim będzie można je postrzegać, jako dobrze i właściwie przeprowadzone.

          Linia szczurów zastosowana w dwuletnim badaniu jest wybitnie podatna na rozwój guzów podczas swojego życia (długości życia wynosi około dwóch lat). Oznacza to, że zaobserwowana częstotliwość występowania nowotworów wynika z ich naturalnego występowania w przypadku tej linii, a nie w wyniku badanych kombinacji prowadzonego badania. Ten fakt nie został omówiony przez autorów.

          Autorzy podzielili szczury na 10 kombinacji badawczych , ale założyli tylko jedną grupą kontrolną. Oznacza to, że nie było właściwej kontroli dla czterech kombinacji, czyli ok. 40% zwierząt, wszystkich karmionych GM kukurydzą opryskiwaną lub nie opryskiwaną herbicydem zawierającym glifosat

          Raport nie przestrzega uznanych międzynarodowo standardowych metod - znanych, jako protokoły - do tworzenia i przeprowadzania tego typy eksperymentów. Wiele z tych procedur zostało opracowanych przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

          W badaniu tego typu, według wytycznych OECD, kombinacja powinna zawierać, co najmniej 50 szczurów. Autorzy użyli tylko 10 gryzoni. Liczba zwierząt jest niewystarczająca, aby odróżnić przypadkowe występowania guzów od tego wywołanego efektami badania.

          Autorzy nie postawili żadnych tez, na które badanie miałoby odpowiedzieć. Cele badawcze w sposób fundamentalny wpływają na: projekt badania, prawidłowe wielkości próbek i metody statystyczne do analizy danych. Wszystkie elementy, które mają bezpośredni wpływ na wiarygodność wyników.

          Brak informacji na temat składu żywności podawanej szczurom np. jak była składowana lub danych o szkodliwych substancjach, które mogła zawierać takich jak mykotoksyny.

          Nie jest możliwa prawidłowa oceny narażenia szczurów na herbicyd, ponieważ nie wskazano, jakie było jego faktyczne spożycie. Autorzy przedstawiają tylko dawki jakimi były opryskiwane rośliny kukurydzy i stężenie w wodzie pitnej szczurów, ale zabrakło informacji o spożyciu zrówno paszy jak i wody.

          Raport nie wykorzystuje powszechnie stosowanej metody analizy statystycznej, ani nie określa, czy zastosowana metoda analizy statystycznej została określona przed rozpoczęciem badania.

          Wielu badanych parametrów , nie zamieszczono w raporcie np. ran, które wystąpiły z innego powodu niż nowotwory. EFSA wezwała twórców do przedstawienia wszystkich badanych parametrów w imię otwartości i przejrzystości.

  Powyższe niezgodności potwierdzają inne instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo żywności.

          W dniu 1 października 2012 roku Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR) podsumował raport w następujący sposób: "Na podstawie publikacji, BfR jest zdania, że główne twierdzenia autorów badania nie zostały dostatecznie poparte dowodami naukowymi. Ponadto, ze względu na braki w projekcie, prezentacji oraz interpretacji badania, główne wnioski autorów nie znajdują odzwierciedlenia w uzyskanych danych".

          W dniu 3 października 2012 roku, Holenderski Rządowy Urząd Bezpieczeństwa Żywności opublikował opinię stwierdzającą, że ".... koncepcja, realizacja i raportowanie było błędne...  autorzy łączyli fakty..., które nie zostały potwierdzone naukowo".

  Opinie te wraz z komentarzami naukowców z całej Europy, pozwalają założyć, że badanie oraz towarzyszące mu film, książki i kampania medialna powinny być postrzegana, jako wydarzenie o charakterze politycznym. Celem takiej kampanii jest przestraszenie konsumentów, a nie przedstawienie wiarygodnych, metodologicznie poprawnych naukowo wniosków.

   W obecnej chwili wszystkie produkty GM, żeby zostać zatwierdzone w Unii Europejskiej muszą przejść rygorystyczną ocenę bezpieczeństwa prowadzoną przez EFSA. Zgodnie z opinią EFSA produkty GM są bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska.

  Jeśli UE ma zrealizować swój cel jako globalne centrum innowacji oparte na naukowych podstawach to musi wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia, aby sprostać obecnym i przyszłym światowym wyzwaniom. Niepokojącym jest fakt, że nauka musi bronić się przed manipulacją opinii publicznej.

  KONIEC

   

  Źródło:

   http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/121004.htm

  http://www.europabio.org/agricultural/press/press-release-scientific-community-rejects-poor-science

  http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2012/29/a_study_of_the_university_of_caen_neither_constitutes_a_reason_for_a_re_evaluation_of_genetically_modified_nk603_maize_nor_does_it_affect_the_renewal_of_the_glyphosate_approval-131739.html

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/biotechnologie/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/10/03/aanbiedingsbrief-bij-studie-gezondheidseffecten-ggo-mais-en-roundup.html

  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms