GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Komisja Europejska proponuje bardziej przejrzyste ...
  • 2012-09-28

  Komisja Europejska proponuje bardziej przejrzyste zasady dotyczące statusu pyłku w miodzie

  Komisja Europejska postanowiła zmienić przepisy dotyczące miodu, a w szczególności wyjaśnić status prawny pyłku, w zgodzie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości[1]. Zmiany pozostają w zgodzie z międzynarodowymi standardami wyznaczonymi przez WTO. Zgodnie z nimi  pyłek zostanie zakwalifikowany jako naturalny element miodu, a nie jako jego składnik.

  Kwestia to pojawiła się w kontekście sprawy niemieckiego pszczelarz, kiedy stwierdzono w jego miodzie obecność pyłku kukurydzy MON 810. Niemiecki Trybunał przekazał sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia prejudycjalnego.

  W dniu 6 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w którym wskazał, że: a) poprzedni rozumienie zakresu ustawodawstwa o GMO było złe oraz b) pyłek w miodzie został uznany za składnik.

  ETS dotychczas interpretował na podstawie Dyrektywy 2001/110/EC o miodzie, że pyłek kwalifikuje się jako składnik miodu, ponieważ występuje on w miodzie, głównie z powodu interwencji pszczelarza. Jednakże Komisja uznała, że pyłek jest naturalnym elementem, a nie składnikiem miodu. Za tą kwalifikacją miodu przemawia fakt, że pyłek dostaje się do ula i miodu w wyniku działalności pszczół, niezależnie od interwencji pszczelarza. Przyjęcie takiego statusu pyłku powoduje, że unijne zasady etykietowania wymagające wykazu składników nie znajdą zastosowania.

  Propozycja Komisji nie wpływa na stanowisko Trybunału w zakresie przepisów o stosowaniu pyłku żywności genetycznie modyfikowanej. W szczególności nie zmienia się stanowisko, że miód zawierający pyłki GM może być wprowadzony do obrotu, gdy jest on objęty decyzją autoryzującą produkt. Ponadto przepisy dotyczące etykietowania GMO w żywności znajda również zastosowanie.

   

  Źródło: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/992&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

  [1] Sprawa C-442/09, Wyrok ETE  z dnia 6 września 2011 r. - wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Niemcy).

  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms