GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Międzynarodowi eksperci przeprowadzili analizę s...
  • 2012-07-30

  Międzynarodowi eksperci przeprowadzili analizę społeczno-ekonomicznych skutków upraw GM

  W dniu 26 czerwca 2012 roku Wspólne Centrum Badawcze (ang. Joint Research Center) poinformowało o zakończeniu obrad międzynarodowego panelu w sprawie upraw genetycznie modyfikowanych. W jego trakcie przedstawiono raport z badań skutków ekonomicznych upraw GMO na całym świecie. W jego podsumowaniu stwierdzono, że ​​należ wprowadzić badania socjo-ekonomiczne, na temat wpływu upraw zmodyfikowanych genetycznie, jako uzupełnienie surowych naukowych ocen bezpieczeństwa, aby doprowadzić do bardziej obiektywnego i przejrzystego przedstawienia problemu uprawy GMO.

  Ponadto raport zawiera następujące tezy:

  ·         Kukurydza Bt jest jedynym genetycznie zmodyfikowanym organizmem uprawianym w znaczących ilością (głównie Hiszpanii) w Unii Europejskiej. Szczegółowe badania wykazują dodatkowy zysk dla rolników w wysokości  195 EUR / ha / rok, wynikający ze  wzrostu wydajności i zmniejszenia zuzycia  środków owadobójczych.

  ·         W Ameryce Południowej szybkie tempo wprowadzania soi odpornej na herbicydy jest na ogół związane ze znaczną łatwością użytkowania, zwiększoną wydajnością oraz elastycznością w zwalczaniu chwastów. W Argentynie, soja odporna na herbicydy, siana bezpośrednio po zbiorze pszenicy  umożliwia uzyskanie drugiego plonu,, a tym samym poprawienie wyników ekonomicznych rolników.

  ·         W USA, niedawne badania przeprowadzone w rejonie środkowego zachodu pokazują, że przyjęcie soi genetycznie modyfikowanej prowadzi do zmniejszenia poziomu wykorzystania wszystkich typów środków produkcji (kapitał, praca, energia, środki ochrony roślin i inne materiały).

  ·         Bawełna Bt znacząco zmniejsza zużycie środków owadobójczych oraz zwiększa wydajność.. Pozytywne skutki uprawy bawełny Bt zaobserwowano w wielu krajach na całym świecie, czego dowodem jest bogata literatura na ten temat. Korzyści w krajach tropikalnych są większe niż w krajach o umiarkowanym klimacie, ze względu na większe występowanie  szkodników.

  ·         Są już dostępne oceny ex ante wpływu nowych upraw genetycznie modyfikowanych. W przypadku Złotego Ryżu – badania wykazują zmniejszenie zachorowalności i umieralności w wyniku wprowadzenia tej uprawy. Wyniki wskazują również na znaczny pozytywny wpływ na zdrowie, przy niższych kosztach w porównaniu z alternatywnymi środkami.

  ·         Poprawa jakości plonu może zwiększyć wartość odżywczą oraz zdrowotne korzyści dla konsumentów, a tym samym może przyczynić się do zmiany ich postawy wobec upraw genetycznie modyfikowanych.

  Panel został zorganizowany przez Wspólne Centrum Badawcze oraz Organizacje ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przy ONZ w listopadzie 2011 roku w celu przeprowadzenia konsultacji pomiędzy naukowcami w zakresie oceny społeczno-gospodarczego upraw genetycznie modyfikowanych z całego świata.

  Panel powstał po opublikowaniu w kwietniu 2011 r. raportu Komisji w sprawie społeczno-gospodarczych skutków upraw GMO, jako odpowiedź na wniosek Rady ds. Środowiska z grudnia 2008 roku. Państwa członkowskie zostały zachęcone do zbierania i wymiany istotnych informacji w sprawie skutków wprowadzenia do obrotu GMO, w tym korzyści i zagrożeń społeczno-ekonomicznych oraz zrównoważonego rozwoju rolnictwai. Komisja Europejska została również poproszona o dostarczenie sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, na podstawie informacji dostarczonych przez kraje członkowskie UE.

  Komisja Europejska postanowiła, utworzyć wspólną techniczną grupę roboczą - Europejskie Biuro Społeczno-Gospodarcze (ESEB). Będzie ono się składać z członków Komisji i przedstawicieli państw członkowskich, a jego celem będzie rozwiązanie problemów zidentyfikowanych w raporcie społeczno-gospodarczym.

   

  Źródło: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=15030&dt_code=NWS&lang=en&ori=MOR

   

  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms