GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Opóźnienia w zatwierdzaniu nowych produktów GMO...
  • 2012-02-23

  Opóźnienia w zatwierdzaniu nowych produktów GMO w Unii Europejskiej.

  Przedstawiciele europejskiego przemysłu biotechnologicznego zwracają uwagę Komisji Europejskiej na zbyt wolne tempo zatwierdzania w Unii Europejskiej nowych genetycznie zmodyfikowanych odmian roślin uprawnych. W zaprezentowanym Komisji raporcie, przemysł biotechnologiczny podkreśla, że tempo zatwierdzania nowych odmian GM w Unii Europejskiej ciągle spada w przeciwieństwie do wielu innych krajów na świecie.
  Unia Europejska ma bardzo szczegółowy i gruntowny system oceny zagrożeń i autoryzacji dotyczący importu, przetwarzania, stosowania w żywności i paszach oraz uprawy organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydaje ocenę bezpieczeństwa dotyczącą każdego konkretnego produktu zawierającego GMO, skupiając się na jego wpływie na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko. Opierając się na ekspertyzie EFSA, Komisja Europejska razem z państwami członkowskimi podejmuje decyzję o tym czy dany produkt może uzyskać autoryzację do stosowania w konkretnych celach. Dotychczas w Unii Europejskiej dopuszczono do uprawy dwie odmiany transgenicznych roślin: kukurydzę MON 810 i ziemniaka Amflora. Wydano też zezwolenia na stosowanie w żywności i paszy kilkudziesięciu odmian transgenicznej soi, kukurydzy, bawełny, rzepaku. Unia Europejska importuje co roku około 30 milionów ton soi stosowanej głównie w paszach dla zwierząt, z czego około 90% to soja genetycznie zmodyfikowana.
  W raporcie przedstawionym przez stowarzyszenie przemysłu biotechnologicznego EuropaBio podkreślono, że system zatwierdzania nowych odmian GMO w Unii Europejskiej nie funkcjonuje tak jak powinien. Jedną trzecią czasu potrzebnego na uzyskanie zezwolenia na import produktu GM (który w całości zajmuje średnio 45 miesięcy) zajmuje rozpatrywanie wniosku przez Komisję Europejską i procedury głosowania. Komisja Europejska każe czekać średnio około 11 miesięcy zanim przekaże wniosek o wydanie zezwolenia na stosowanie nowego produktu GMO pod głosowanie państw członkowskich, nie zważając na 3-mięsięczny termin wyznaczony w unijnej legislacji (poniżej tabela przedstawiająca ramy czasowe od daty wydania pozytywnej opinii EFSA do podjęcia dalszych działań Komisji Europejskiej).
   
  terminy przekroczone wedle prawa UE               terminy zgodne z prawem UE w obecnej chwili

   

  Produkt
  Data wydania opinii przez EFSA
  Dni oczekiwania na
  Komisję Europejską w celu zaplanowane
  głosowania w Stałej Komisji (maksymalna: 3 miesiące)
  Dni oczekiwania na
  Komisję Europejską w celu zaplanowana
  głosowania w Komisji Odwoławczej (maksymalna: 2 miesiące)
  Dni po głosowaniu Komisji Europejskiej / Komisji Odwoławczej – czekanie na rejestracje
  1507 kukurydza (c)
  03/03/2005
  Głosowanie po 1452 dniach
  1070 dni i wciąż trwa
   
  Bt11 kukurydza (ipc)
  19/05/2005
  Głosowanie po 1375 dniach
  1070 dni i wciąż trwa
   
  LL ryż62 (ffip)
  30/10/2007
  1552 dni i wciąż trwa
   
   
  NK603 kukurydza (ffipc)
  11/06/2009
  946 dni i wciąż trwa
   
   
  MON810 kukurydza (ffipc)
  30/06/2009
  945 dni i wciąż trwa
   
   
  MS8xRF3 rzepak(ff)
  22/09/2009
  861 dni i wciąż trwa
   
   
  GT73 rzepak(ffip)
  15/12/2009
  777 dni i wciąż trwa
   
   
  MON863 kukurydza (ffip)
  30/03/2010
  672 dni i wciąż trwa
   
   
  MON89034x1507xMON88017x 59122 kukurydza (ffip)
  27/09/2010
  491 dni i wciąż trwa
   
   
  MON89034x1507xNK603 kukurydza (ffip)
  27/09/2010
  491 dni i wciąż trwa
   
   
  40-3-2 soja (ff)
  01/12/2010
  Głosowanie po 386 dniach
  Głosowanie po 64 dniach
  14 dni i wciąż trwa
  A5547-127 soja (ffip)
  10/05/2011
  Głosowanie po 235 dniach
  Głosowanie po 64 dniach
  14 dni i wciąż trwa
  MON87701 kukurydza (ffip)
  26/07/2011
  Głosowanie po 139 dniach
  Głosowanie po 36 dniach
  14 dni i wciąż trwa
  356043 soja (ffi)
  26/07/2011
  Głosowanie po 139 dniach
  Głosowanie po 36 dniach
  14 dni i wciąż trwa
  MON531 bawełna (ffip)
  16/09/2011
  137 dni i wciąż trwa
   
   
  MON88017 kukurydza (c)
  10/11/2011
  81 dni i wciąż trwa
   
   
  MON1445 bawełna (ffip)
  16/12/2011
  46 dni i wciąż trwa
   
   
  GA21 kukurydza (ffipc)
  16/12/2011
  46 dni i wciąż trwa
   
   

   

  ff – produkty spożywcze, paszowe i do użytku przemysłowego
  i - produkty przeznaczane na import
  p - produkty do przetwórstwa
  c – materiał siewny
   
  EuropaBio szacuje, że proces autoryzacji jest o około 15-20 miesięcy dłuższy niż w trzech krajach, które są głównymi eksporterami GMO – w USA, Brazylii czy Kanadzie. Liczba produktów oczekujących na zatwierdzenie wzrosła z blisko 50 w 2007 roku do 72 obecnie (51 na import, 21 na uprawę). Prawdopodobnie do 2015 roku liczba oczekujących aplikacji wzrośnie do 93. Tylko dwie odmiany transgenicznych roślin są obecnie dopuszczone do uprawy w Unii Europejskiej, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych takich odmian dopuszczono 90, a w Brazylii 28.
  Europejska polityka dotycząca organizmów genetycznie zmodyfikowanych jest bardzo napięta. Niektóre państwa członkowskie głosują przeciwko opinii niezależnych ekspertów, jedynie z powodów politycznych. Brak pozwoleń na import produktów, które zostały dopuszczone w innych krajach skutkuje trudnościami w handlu z krajami trzecimi. Natomiast europejscy rolnicy ponoszą ogromne straty ekonomiczne spowodowane opóźnieniami w zatwierdzaniu nowych odmian genetycznie modyfikowanych roślin.
   
  Rekomendacje przemysłu biotechnologicznego dotyczące systemu wydawania zezwoleń na stosowanie produktów GMO:
   1. Państwa członkowskie powinny przestrzegać reguł, które same ustanowiły - opierać swoje głosowanie na opinii EFSA.
   2. Komisja Europejska powinna zarządzać głosowania nad produktami GMO bez opóźnień tj. w terminie przewidzianym w europejskim prawie, jednocześnie należy przedstawić plan uporania się z zaległymi wnioskami. Bardziej wydajny system rozpatrywania wniosków powinien być jednym z głównych priorytetów nowej polityki.
   3. Nowe wymagania dotyczące oceny ryzyka mogą być dodane jedynie wtedy, gdy EFSA uzna je za konieczne.
   4. Nowe wnioski nie powinny wymagać dodatkowych danych o produktach, które już przeszły ocenę, która była częścią poprzednich ocen, zaś dla produktów ocenianych wcześniej i będących na rynku od lat powinna być przewidziana skrócona procedura.
   5. Wnioski dotyczące produktów złożonych powinny zostać rozpatrzone równolegle z wnioskami dotyczącymi poszczególnych składników.
    
  Źródło:
  Raport ‘Approvals of GMOs in the European Union’:
  Poniżej załączamy raport EuropaBio.
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms