GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia
 • >>Komisja Europejska dopuściła na rynek unijny czt...
  • 2012-02-22

  Komisja Europejska dopuściła na rynek unijny cztery odmiany soi genetycznie modyfikowanej

  Komisja Europejska w dniu 10 lutego 2012 roku dopuściła na rynek europejski 3 nowe odmiany soi genetycznie modyfikowanej (dalej „GM”) oraz odnowiła decyzję dopuszczającą soję MON-Ø4Ø32-6.
  Nowe odmiany soi GM to: A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) – firmy Bayer CropScience AG, MON 87701 (MON-877Ø1-2) – Monsanto Europe SA oraz 356043 (DP-356Ø43-5) - Pioneer Overseas Corporation.
  Wszystkie produkty GM otrzymały pozytywną opinię Europejskiego Urządu ds. Bezpieczeństwa Żywności („EFSA”). Uznał on, że produkty te są równie bezpieczne jak ich niezmodyfikowane genetycznie odpowiedniki pod względem potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko. W swojej opinii urząd EFSA rozpatrzył wszystkie szczegółowe pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa członkowskie w ramach konsultacji z właściwymi organami krajowymi. W szczególności EFSA uznał, że powyższe produkty nie różnią się pod względem składu i właściwości agronomicznych od swoich niezmodyfikowanych genetycznie odpowiedników i są równoważne odmianom handlowym, z wyjątkiem wprowadzonego genu, a w związku z tym nie są potrzebne dalsze badania w zakresie bezpieczeństwa zwierząt na całych środkach żywnościowych lub paszowych (np. 90-dniowe badanie toksyczności u szczurów).
  Dlatego Komisja Europejska udziela zezwolenia na wprowadzanie do obrotu powyższych produktów, dla następujących celów:
  ·         żywności i składników żywności zawierających powyższe produkty GM, składających się z nich lub z nich wytworzonych;
  ·         paszy zawierającej powyższe produkty GM, składającej się z nich lub z nich wytworzonej;
  ·         produktów innych niż żywność i pasza, zawierających powyższe produkty GM lub składających się z nich, dla takich samych zastosowań jak każda inna soja, z wyjątkiem uprawy.
  Powyższe decyzje zostały wydane na okres 10 lat.
   
   
  Źródła:
  wstecz do góry

  Prawo

  prawo i gmo

  Ekonomia

  ekonomia

  Nauka

  nauka

  Media
  Media
  2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
  realizacja: ideo powered by: edito cms