GBE - Polska Zielona Biotechnologia w Europie dostarcza informacje o biotechnologii rolniczej.

Członkowie GBE Polska

 

 

growingvoices
Biotechnologia

  • 2011-09-07

Fakty i mity o GMO. Polityka.pl i gmatwanina wokół GMO

Na portalu Polityka.pl w dziale Nauka ukazał się interesujący artykuł opisujący w przystępny sposób czym są organizmy genetycznie zmodyfikowane i po co się je tworzy.
  • 2011-08-25

‘Gazeta Wyborcza’: Eksperci za GMO

W ‘Gazecie Wyborczej’ ukazał się wywiad z profesorem Tomaszem Twardowskim z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN dotyczący badań naukowych nad bezpieczeństwem genetycznie modyfikowanej żywności oraz upraw GMO.
  • 2011-07-20

‘Polityka’: Strach politycznie modyfikowany

W tygodniku ‘Polityka’ ukazał się ciekawy artykuł opisujący sytuację związaną z wprowadzeniem w Polsce zakazu stosowania GMO w paszach.
  • 2011-07-15

Unia dopuściła minimalną domieszkę nieautoryzowanego GMO w importowanych paszach.

Dzisiaj weszło w życie Rozporządzenie Komisji nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło.
  • 2011-07-05

Komentarze do debaty w Parlamencie Europejskim na temat przepisów w sprawie upraw GMO

Debata w Parlamencie Europejskim na temat propozycji nowych przepisów w zakresie upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin pokazała jak trudno jest rozszerzyć kompetencje państw członkowskich w zakresie podejmowania decyzji o dopuszczeniu lub zakazie uprawy roślin GMO, jednocześnie przestrzegając unijnego systemu podejmowania decyzji opartego na wynikach badań naukowych.
  • 2011-06-03

Korzyści z GMO – raport na temat upraw

EuropaBio opublikowała raport dotyczący społeczno-ekonomicznych skutków stosowania biotechnologii w rolnictwie. Jest on oparty na najbardziej aktualnych publikacjach naukowych na temat korzyści płynących z upraw GMO na świecie.
  • 2011-05-17

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie zmiany Dyrektywy 2001/18/WE

13 lipca 2010 roku Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium.
  • 2011-04-15

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące społeczno-gospodarczych aspektów uprawy GMO w Europie

Przedstawione dzisiaj sprawozdanie Komisji Europejskiej ukazuje obecne ograniczenia w ocenie społeczno-gospodarczych konsekwencji upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w Unii Europejskiej. W szczególności, sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady, które jest oparte na informacjach przekazanych głównie przez państwa członkowskie, pokazuje, że istniejące informacje są często statystycznie ograniczone i bazują na przyjętych z góry wyobrażeniach o uprawie GMO.
  • 2011-03-14

Komisja pozywa Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Komisja Europejska postanowiła skierować przeciwko Polsce dwie sprawy do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pierwszy wniosek dotyczy nieprawidłowego wdrożenia dyrektywy 2009/41/WE w sprawie działań związanych z mikroorganizmami zmodyfikowanymi genetycznie. Drugi wniosek dotyczy niedopełnienia obowiązków wynikających z prawa UE przez wprowadzenie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy genetycznie zmodyfikowanej.
  • 2011-02-23

Raport ISAAA: Wzrost powierzchni upraw roślin modyfikowanych genetycznie w 2010 roku

W 2010 roku ponad 15 milionów rolników z 29 krajów uprawiało rośliny genetycznie zmodyfikowane na powierzchni 148 milionów hektarów. W porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wzrost o 10%
1  «««  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »»»  17
wstecz do góry

Prawo

prawo i gmo

Ekonomia

ekonomia

Nauka

nauka

Media
Media
2006 © GBE - Green Biotechnology in Europe
realizacja: ideo powered by: edito cms